Coop Norrbotten avyttrar handelsområdet Storheden City

Förutom Stora Coop Storheden finns ett stort utbud av hyresgäster med verksamhet. I överlåtelsen ingår föreningens servicekontor samt övertagande av affärslokalerna i området.

-          Med den här försäljningen renodlar Coop Norrbotten sin verksamhet ytterligare. Bland annat satsar vi stort på att utveckla vår stormarknad Stora Coop Storheden, säger Peter Fjällborg Vd Coop Norrbotten.

Newsec har varit säljrådgivare till Coop Norrbotten Ekonomisk Förening vid försäljningen av två handelsfastigheter i Storheden, Luleå. Storheden är Norrlands främsta externhandelsområde med ett stort upptagningsområde samt en strategisk lokalisering längs med E4:an.

-          Med ett starkt personligt engagemang och en placeringsförmåga i alla segment är vi nu stolta att rådge Coop i den här transaktionen. Dagligvaruhandeln fortsätter erhålla gott investerarintresse både nationellt och internationellt och vi har ett antal mandat i slutfas vilka stärker tesen om intresset. Storheden är ett utmärkt exempel på en väl fungerande handelsplats med gott renommé och stort upptagningsområde nu och för framtiden.” säger Dan Sandstedt, Chef Capital Markets, Newsec Advisory i Sverige.

Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda till ett 20-tal hyresgäster där Coop Norrbotten Ekonomisk Förening är största hyresgäst. Totalt rör det sig om cirka 26 500 kvadratmeter uthyrbar area, varav cirka 34 procent är dagligvaruhandel.

-          Vår kärnaffär är dagligvaror, vilken vi kommer att satsa ännu mer på. Vi söker bland annat lägen för nya butiksetableringar i länet. Coop Norrbotten har höga marknadsandelar, har redan innan affären god ekonomi och är en av landets mest lönsamma kooperativa detaljhandelsföreningar säger Peter Fjällborg Vd Coop Norrbotten.

Han fortsätter

-          Storhedens City är ett välsorterat handelsområde med generösa öppettider och bra parkeringsmöjligheter. I och med överlåtelsen av fastigheterna kan handelsområdet utvecklas ytterligare med hjälp av en ny ägare som har den typen av verksamhet som sin huvudnäring och vi kan fokusera ännu tydligare på dagligvaror.

 

 

 

För ytterligare frågor kontakta:

Peter Fjällborg, vd Coop Norrbotten, 070-212 68 76

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 137 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 43 butiker, ca 740 årsanställda samt en omsättning på ca 2,7 miljarder kronor.
Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå.