Dina personuppgifter är viktiga för oss

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och medlem anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Gäller från 8 februari 2021

Informationen riktar sig till dig som har en eller flera relationer med oss. Exempelvis som medlem i någon av KF:s konsumentföreningar, medlem i Coop Medlemsprogram eller kund till MedMera Bank.

I denna information använder vi Kooperationen som samlingsnamn för våra olika organisationer och bolag, inklusive konsumentföreningarna.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Den förening eller det bolag inom Kooperationen där du är medlem eller kund ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig. Exempelvis är MedMera Bank personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som är kopplade till dig som bankkund, och den förening du är medlem i är ansvarig för de personuppgifter som är kopplade till dig som föreningsmedlem.

Som en del av vår personuppgiftsbehandling använder vi cookies och spårtekniker relaterat till din enhet och din användning av digitala tjänster. I vår cookiepolicy hittar du mer detaljerad information om denna behandling, bl.a. vilka kategorier av cookies som används för att uppfylla några av de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter

Beroende på vilken information du har till oss hittar du med detaljerad information om det bolag som är personuppgiftsansvarig använder dina personuppgifter via länkarna nedan.

Information till medlem i Coop Medlemsprogram och/eller kund hos Coop

Information till medlem i konsumentförening inom KF

Information till kund i MedMera Bank som har lån eller sparkonto

Information till kontaktperson hos företagskund, leverantör eller samarbetspartner