Villkor för Coop Medlem

Medlem i Konsumentförening kan beviljas medlemskap i Medlemsprogrammet, erhålla Coop-kort och kan också ansluta olika tjänster och funktioner till detta enligt särskilda villkor. Närmare information om Medlemsprogrammet kan erhållas från Coop Sverige eller på www.coop.se

1. Inledning

Coops Medlemsprogram (”Medlemsprogrammet”) är ett lojalitetsprogram för dig som är medlem i någon av de svenska KF-anslutna konsumentföreningarna. Det är konsumentföreningarna som tillsammans äger den ekonomiska föreningen Kooperativa Förbundet (”KF”).

Dessa medlemsvillkor gäller mellan dig som privatperson och Coop Sverige AB
(org.nr. 556710-5480) (”Coop Sverige”). Du godkänner dessa villkor vid ansökan om medlemskap och senast i och med nyttjande av ditt medlemskap eller Coop-kort. Coop Sverige är kortutgivare för Coop-kortet och administrerar Medlemsprogrammet.

Dessa medlemsvillkor kan komma att uppdateras. Den senaste versionen av medlemsvillkoren finns alltid publicerad på coop.se. Vid större förändringar av våra medlemsvillkor kommer vi att informera dig om ändringarna, till exempel genom att publicera information om ändringarna på coop.se och i Medlemspunkten i våra fysiska butiker. Om du inte accepterar våra ändringar har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap i Medlemsprogrammet. Ett avslutat medlemskap i Medlemsprogrammet innebär inte ett avslutat medlemskap i den konsumentförening där du är medlem.

2. Definitioner

Coop Butiker är dagligvarubutiker ägda av bolag inom KF-koncernen anslutna till Medlemsprogrammet eller butiker ägda av en Konsumentförening som är ansluten till Medlemsprogrammet.

Coop-kortet är ett medlemskort i Medlemsprogrammet. Coop-kort kan utfärdas för Hushållsägare och Hushållsdeltagare.

Coop-medlem (Medlem i Medlemsprogrammet) utgörs av Hushållsägare eller Hushållsdeltagare.

Coop Partners (Partners) är andra juridiska personer än Coop Butiker anslutna till Medlemsprogrammet.

Hushåll består av en Hushållsägare och eventuella Hushållsdeltagare (max 19 Hushållsdeltagare) för vilka Coop-kort kan utfärdas.

Hushållsägare är en fysisk person som är medlem i en Konsumentförening ansluten till KF och som har beviljats medlemskap i Medlemsprogrammet. En Hushållsägare är en medlem som har fyllt 18 år och ansvarar för Hushållets deltagande i Medlemsprogrammet. Hushållsägaren har rätt att lägga till Hushållsdeltagare och återkalla Hushållsdeltagares deltagande i Hushållet. En hushållsägare kan enbart ansvara för ett (1) Hushåll.

Hushållsdeltagare är en fysisk person som har fyllt 10 år för vilken Coop-kort kan ha utfärdats på Hushållsägares uppdrag. Hushållsdeltagare kan också leva upp till kraven på medlemskap i konsumentförening om flera sådana finns i Hushållet. Hushållsdeltagare som träder ur Hushållet har därefter inte någon rätt till Hushållets intjänade bonuspoäng. En Hushållsdeltagare kan endast vara del av ett (1) Hushåll.

Kortinnehavare är den som Coop-kort utfärdats för.

Konsumentförening är en lokal KF-ansluten ekonomisk förening där Hushållsägare och eventuellt Hushållsdeltagare innehar medlemskap.

3. Medlemskap

Medlemskapet i Medlemsprogrammet gäller i alla Coop-butiker och i Coops digitala kanaler, så som på coop.se och i Coop-appen. Du registrerar ditt Coop-medlemskap i kassan i din butik eller när du handlar i någon av våra digitala kanaler.  

Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan och utfärdas endast till privatpersoner som är minst 18 år. Du får bara ha ett (1) medlemskap i Medlemsprogrammet och medlemsförmånerna gäller enbart för privata inköp.

För att bli Hushållsägare i Medlemsprogrammet måste du inneha ett medlemskap i en Konsumentförening, du ingår då i en kooperativ ägargemenskap. Insatsen för att bli medlem i en Konsumentförening är minst 100 kronor och den går till din lokala Konsumentförening. Om du går ur din lokala Konsumentförening får du tillbaka din insats i enlighet med Konsumentföreningens stadgar.

4. Dra ditt Coop-kort

Coop-kort kan utfärdas av Coop Sverige när ansökan om medlemskap i Medlemsprogrammet beviljats. Kortet är personligt och ogiltigt utan kortinnehavares namnteckning.

Som Hushållsägare kan du ansöka om registrering av Hushållsdeltagare till ditt Hushåll. Ansökan kan avse privatpersoner över 10 år och som ingår i ditt Hushåll. Om ansökan beviljas så ansluts Hushållsdeltagaren till ditt medlemskap i Medlemsprogrammet och blir en Coop-medlem. Både du och anslutna Coop-medlemmar kan när som helst begära utträde. Du ansvarar för att samtliga Coop-medlemmar i ditt Hushåll känner till och följer dessa villkor samt övriga villkor som gäller för tjänster och funktioner anslutna till ditt medlemskap i Medlemsprogrammet.

5. Kundkonto i digitala kanaler

När du blir Coop-medlem ger vi dig möjlighet att skapa ett kundkonto i våra digitala kanaler. På ditt kundkonto kan du t.ex. se dina aktuella bonuspoäng och dina personliga erbjudanden. Inloggad på ditt kundkonto på coop.se kan du se och ändra vissa av dina personuppgifter samt göra vissa val kring vilken marknadsföring du vill ta emot från oss.

6. Dina medlemsförmåner

6.1 Samla in och nyttja bonuspoäng

Som Coop-medlem kan du tjäna in bonuspoäng vid köp i våra fysiska och digitala butiker eller hos våra partners. Du registrerar dina köp i butik genom att dra ditt Coop-kort, visa giltig ID-handling eller med person- eller medlemsnummer. För att registrera dina köp i våra digitala butiker eller hos våra partners behöver du vid köptillfället verifiera Hushållets medlemskap i Medlemsprogrammet.

Läs mer om att tjäna bonuspoäng

Coop Sverige har rätt att tillämpa en övre gräns och andra begränsningar avseende antal poäng som ett Hushåll kan tjäna in. Den övre gränsen för intjäning av bonuspoäng från köp i Coop Butik i enlighet med vid var tid gällande poängtrappa anges på Coop bonuspoäng.

Hushållets alla bonuspoäng samlas på ett gemensamt poängkonto och är giltiga i 3 år. Intjänade bonuspoäng kan utnyttjas hos Coop eller hos partners genom den sk. Poängshoppen. Mer information om hur du nyttjar dina bonuspoäng och gällande belöningar hittar du på Coop bonuspoäng.

Bonuspoäng registreras inte avseende köp av tobak, alkohol, spel, lotter, presentkort, läkemedel, bärkassar och förmedlade tjänster samt avseende andra särskilt uttryckta undantag. Bonuspoäng registreras inte heller för kontantuttag i kassan, automatuttag eller för betalning med pant.

6.2 Medlemskampanjer

Vi vill att Coop-medlemmar ska få en fördel av sitt medlemskap. Vi genomför därför ofta medlemskampanjer där våra medlemmar får möjlighet att köpa utvalda varor till bättre priser, eller få ta del av erbjudanden hos våra partners.

För att kunna uppfylla detta behandlar vi våra medlemmars personuppgifter när Coop-medlemskapet nyttjas.

6.3 Personliga erbjudanden

Vår ambition är att skapa ett mervärde för alla Coop-medlemmar. För att du ska få ut så mycket som möjligt ur ditt medlemskap kommer du att få ta del av medlemskampanjer och kan även få personliga erbjudanden och rabatter. De personliga erbjudanden och rabatterna du får ta del av kan bygga på hur aktiv du är som Coop-medlem. Vi strävar efter att skräddarsy våra erbjudanden för att de ska bli relevanta för just dig och ditt Hushåll.

För att kunna uppfylla detta behandlar vi personuppgifter i form av kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, medlemsnummer), din köphistorik, användarbeteende på vår hemsida och övriga digitala kanaler, eller om du har agerat på Coop-annonser i tredje parts kanaler, öppningsfrekvens på nyhetsbrev samt svar på kundundersökningar. Eftersom våra analyser bygger på preferenser baserat på medlemmars personuppgifter kan olika medlemmar få olika erbjudanden, rabatter och kommunikation.

6.4 Personliga upplevelser i våra digitala kanaler

Genom ditt medlemskap i Medlemsprogrammet gör vi vårt bästa för att du ska få en personlig upplevelse när du använder dig av våra tjänster. I detta ingår personaliserat innehåll i funktioner du använder och kommunikation som du får, exempelvis i produktrekommendationer, intressebaserade artiklar, förslag på shoppinglistor och recept, personaliserat sökresultat när du söker efter varor i våra digitala kanaler eller andra liknande åtgärder för att göra din användning och upplevelse av våra tjänster så bra och smidig som möjlig.

För att kunna uppfylla detta behandlar vi personuppgifter i form av onlineidentifierare (t.ex. IP-adress), kundinformation (t.ex. storlek på Hushåll), enhetsinformation, inköpslistor, platsinformation och köp- och användningshistorik (t.ex. vilka sidor du besöker och var på sidorna du har klickat när du använder våra digitala tjänster).

Särskilt godkännande för cookies och andra spårtekniker
I våra digitala kanaler kan vi använda oss av cookies och andra liknande spårtekniker. Vi kommer i dessa fall att be dig om ett separat godkännande för att få behandla dina personuppgifter och din data med hjälp av dessa tekniker.

6.5 Självscanning Coop Shop Express

Shop Express är en självscanningstjänst tillgänglig i ett antal Coop Butiker som kan användas av alla Coop-medlemmar som är över 18 år. Rätten att använda Shop Express är knutet till dig som Coop-medlem personligen och kan inte överlåtas till någon annan. Du ansvarar för att otillbörlig användning av Shop Express inte sker. Shop Express får endast användas i enlighet med vid var tid gällande instruktioner som finns på www.coop.se.

Du är ansvarig för att alla varor som ingår i inköp genom Shop Express registreras för betalning, antingen med hjälp av handscannern eller, om varan inte går att registrera med handscannern, genom att visa upp varan för registrering av kassören i Shop Express-kassa.

Du är medveten om och accepterar att kontroll och avstämning avseende köp genom Shop Express kan komma att ske. Om avvikelse föreligger mellan den summa som framgår av din scanning och den summa som framgår av avstämningen ska den summa som framgår av avstämningen gälla. Avvikelse som framkommer i samband med avstämning registreras. Registrerade avvikelser ökar sannolikheten för att du blir föremål för avstämning vid senare användning av Shop Express.

Coop Sverige förbehåller sig rätten att efter särskild prövning ensidigt återkalla din anslutning till Shop Express. Du kan avaktivera Shop Express genom att kontakta Coop Sveriges kundservice.

7. Behandling av personuppgifter

7.1 Vår personuppgiftsbehandling

För att kunna registrera dig som Coop-medlem, administrera ditt medlemskap och ge dig dina medlemsförmåner behöver vi behandla dina personuppgifter. Mer detaljerad information om vår personuppgiftsbehandling hittar du i vår integritetspolicy på www.coop.se/personuppgifter/coopmedlem

7.2 Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi bara detta om det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden till dig som Coop-medlem och det är viktigt för oss att alltid respektera din integritet. Vi vill därför göra dig uppmärksam på några av dina rättigheter.

  • Du kan när som helst invända mot vår direktmarknadsföring.
  • Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i Medlemsprogrammet.
  • Du har också möjlighet att göra val i vår samtyckeshanterare om hur vi hanterar personuppgifter kopplade till ditt användarbeteende i våra digitala kanaler.

Vår behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter enligt dessa villkor gentemot dig som Coop-medlem. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta kundtjänst för att avsluta ditt medlemskap i Medlemsprogrammet. Ett avslutat medlemskap i Medlemsprogrammet innebär inte ett avslutat medlemskap i den Konsumentförening där du är medlem.

Om du vill avsluta ditt medlemskap i Medlemsprogrammet kommer vi att ta bort dina personuppgifter som är kopplade till ditt medlemskap inom 12 månader efter att medlemskapet upphört, förutsatt att de inte är nödvändiga för att uppfylla något annat ändamål som har angetts i vår Integritetspolicy.  

8. Byte av konsumentförening

Ditt medlemskap i Konsumentföreningen baseras på din folkbokföring och Coop Sverige har rätt att hantera och administrera flytt av ditt medlemskap mellan Konsumentföreningar om nödvändigt exempelvis på grund av ny folkbokföringsort.

9. Vår kommunikation

För att du som Coop-medlem ska kunna ta del av dina medlemsförmåner och få information om ditt medlemskap eller andra spännande saker som händer hos oss får du kommunikation från oss i olika kanaler, t.ex. via e-post, sms, postala utskick, sociala medier, applikationer eller andra liknande kanaler. Beroende på kanal finns det olika möjligheter att välja bort kommunikation från oss. Vissa val gällande vilken kommunikation du vill ta emot från oss kan göras genom att logga in i ditt kundkonto i vissa av våra digitala kanaler. För mer information om dina möjligheter att välja bort kommunikation från oss kan du kontakta kundservice. Om du inte vill motta adresserad reklam kan du kontakta kundservice och begära en reklamspärr.

10. Avslutande av medlemskapet

Medlemskapet gäller tills vidare och du kan när som helst avsluta det genom att kontakta kundservice. Om du avslutar ditt medlemskap i Medlemsprogrammet eller om Coop Sverige säger upp ditt medlemskap förlorar du de poäng och den eventuella bonus som du har tjänat in samt de förmåner som följer med medlemskapet.

Coop Sverige har rätt att avsluta ditt medlemskap i Medlemsprogrammet, exempelvis vid misstanke om att medlemskapet missbrukas, används i strid med dessa medlemsvillkor eller på annat sätt olovligen nyttjas. Om ingen person i Hushållet längre är medlem i konsumentförening eller om Hushållet inte på minst tre (3) år har registrerat eller nyttjat poäng inom Medlemsprogrammet avslutas ditt medlemskap i Medlemsprogrammet automatiskt. I samband med detta återkallas även eventuella Coop-kort som har utfärdats.

11. Ansvarsbegränsning

Coop Sverige ansvarar inte för förluster eller skador pga. tekniska fel, nedsatta funktioner eller andra liknande fel som relaterar till ditt medlemskap i Medlemsprogrammet. Detta gäller inte ansvar som inte kan uteslutas enligt tvingande lagstiftning.

12. Tillämplig lag vid tvist

Svensk lag ska tillämpas vid eventuell tvist gällande innehåll och tolkning av dessa villkor samt anslutna tjänster och funktioner. Tvister prövas av allmän domstol. Coop-medlem kan även, för att lösa tvisten utanför domstol, inge klagomål med begäran om rättelse direkt till Coop Sverige eller anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden.

13. Kontaktuppgifter

Vid frågor om Medlemsprogrammet, kontakta Kundservice.

Coop Kundservice
Box 1340
171 88 Solna

E-post: poang@coop.se

Telefon: 0771 – 171717

Ladda ner villkoren

Villkor för Coops medlemsprogram och Coop-kortet (pdf)