Konsumentföreningarna

3,5 miljoner människor är medlemmar i någon av landets konsumentföreningar. Föreningarna äger i sin tur Kooperativa Förbundet (KF). Syftet med konsumentkooperationen är skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Drygt 410 av Coops butiker runt om i landet drivs av 30 konsumentföreningar, Företaget Coop Butiker & Stormarknader, som i ägs av Konsumentföreningen i Stockholm och KF, ansvarar för driften av lite fler än 240 av Coopbutikerna.