Konsumentföreningarna

900 000 medlemmar byter hemvist

Hösten 2020 fattade Kooperativa Förbundets styrelse beslut om att medlemskapet för de direktanslutna medlemmar som finns i KF (cirka 900 000 av Coops 3,7 miljoner medlemmar) ska tillhöra den förening där de bor.

Våra medlemmar ska göra en ännu bättre affär på Coop. Det är grunden för den nya strukturen som nu gör att butikerna kommer närmare medlemmarna och kunderna. Samtidigt kan vi skapa förutsättningar för fortsatta gemensamma satsningar inom Coop på bland annat hållbarhet, digitalisering och logistik.

Medlemskap flyttas automatiskt

De flesta av våra medlemmar berörs inte alls. Om du som medlem berörs av flytten kommer du att få särskild information om det. Flytten till din nya förening kommer att ske under september månad. Du behöver inte göra något själv utan ditt medlemskap flyttas över automatiskt till en ny förening. Medlemskapet kommer fortsätta precis som vanligt och du kommer kunna fortsätta att samla poäng och handla precis som du har gjort hittills.

Nya ägare till en del butiker

Eftersom länken mellan medlemmar och butiker är så viktig har också föreningarna erbjudits att köpa butiker. Därför kommer ägandet av verksamheten i Coop Butiker & Stormarknader överföras till Konsumentföreningen Stockholm, Coop Mitt samt Coop Kristianstad Blekinge. För dig som medlem och kund kommer inget att förändras utan våra butiker kommer fortsätta att finnas kvar och vara öppna precis som vanligt.

Coop ska fortsätta utvecklas med fokus på våra medlemmar och kunder och vi är glada att du vill vara med på den fortsatta resan.