Om Coop

Coop är en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln. Ända sedan konsumentkooperationens start 1899 har syftet varit att skapa medlemsnytta genom den samlade styrkan av medlemmarnas konsumtion.

Det finns cirka 800 Coop-butiker från Katterjåkk i norr till Smygehamn i söder, som ägs av 3,5 miljoner medlemmar i 29 konsumentföreningar. Genom sitt personliga engagemang och sina inköp lägger de grunden för verksamheten. Allt överskott som skapas går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp.

Coop ska erbjuda konsumenten prisvärda varor, ett hållbart attraktivt sortiment och tydliga butiksformat som utstrålar matglädje. Hållbarhet är en del av vårt DNA och vår affär. Coops hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi och målsättningar styr vårt arbete. Coops vision är att vara den goda kraften i mat-Sverige. Det innebär bland annat att vi ska befinna oss i framkant med vårt miljö-och hållbarhetsarbete.

Konsumentföreningarna

Läs mer

Vår historia

Det kooperativa förbundet startades 1899 och byggde på en tydlig idé – bra mat i bra butiker till ett bra pris.

Våra ägare

Kooperativa förbundet KF och Konsumentföreningen Stockholm, Kfs, äger sedan mitten av mars 2015, 67 respektive 33 procent i Coop Sverige AB.

Års- och hållbarhetsrapport 2018

Ökad försäljning, certifierade fiskdiskar, relansering av Änglamark och utfasning av burhönsägg som ingrediens i våra egna varor. Läs mer om Coop Sverige AB i vår års- och hållbarhetsrapport.