Samhällsomvandlingen i Malmfälten medför att Coop Konsum Malmberget drabbas av nedläggning.

Pressinformation 22 maj 

Olika platser i Malmfälten har befunnit sig i expansion och glöd i vågor av gruvbrytning ända sedan 1800-talet. Över hundra år har förflutit sedan konsumentkooperationen i Malmfälten startade. Tiden närmast präglades av en nästan oöverskådlig expansion. De nya samhällena Malmberget och Kiruna ökade sin befolkning på osannolikt sätt, som skulle få dagens politiker och samhällsplanerare att häpna.

- Kooperationen i Malmfälten är inte bara berättelsen om själva handeln. Det handlar lika mycket om människors strävan till ett bättre samhälle, säger Peter Fjällborg Vd Coop Norrbotten.

Kooperationen i Malmfälten, såväl vid uppstart som vid mitten av 1900-talet liksom idag, förlitar sig på ett samhälle i förändring. LKAB:s verksamhet avgör utvecklingen i området och inte minst de mindre byarnas framtid. Hela samhället flyttar till förmån för gruvbrytningen och i början av juni månad 2019 stänger Coop Konsum Malmberget för gott.

- Nedläggningen av Coop Konsum Malmberget är vemodig och tråkig men nödvändig. När hela samhället flyttar är det naturligt att även handeln flyttar. Vi hälsar befolkningen välkomna till de områden samhället flyttar till och välkomna till våra Coop-butiker, säger Peter Fjällborg Vd Coop Norrbotten. 

I Malmberget är samhällsomvandlingen inget nytt, gruvans behov av mark har påverkat samhället i över 50 år. I stort sett hela Malmberget kommer att avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning och istället kommer Gällivare att förtätas och utvecklas – två samhällen blir ett. 

– Vi har haft en god dialog med Coop Norrbotten och är glada över att ha kommit fram till en lösning som båda parter kan acceptera. Vi vill även önska dem en fortsatt lönsam detaljhandel i Gällivare, säger Peter Segerstedt, avdelningschef för LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget. 

Från slutet av 1800-talet fram till idag har kooperationen i Malmfälten funnits etablerad i olika former. Malmbergets Kooperativa Handelsförening och Konsum Kiruna, två framgångsrika föreningar fusionerade år 1994 och bildade Konsum Malmfälten. Namnet ändrades år 2010 till Coop Malmfälten och år 2015 gick Coop Norrbotten och Coop Malmfälten ihop till en förening. 
Coop Norrbotten har fortfarande höga marknadsandelar, god ekonomi och är en av landets mest lönsamma kooperativa detaljhandelsföreningar.


För ytterligare frågor kontakta:
Peter Fjällborg, vd Coop Norrbotten, 070-212 68 76

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 137 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 43 butiker, ca 740 årsanställda samt en omsättning på ca 2,7 miljarder kronor. 
Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå.