Användarvillkor för kundkonto hos Coop

1. Ditt Kundkonto för Coops digitala kanaler

1.1 För att kunna logga in på Coop.se, använda Coops app för iPhone och Android eller andra liknande lösningar som vi tar fram (”Coops Kanaler”) behöver du registrera ett kundkonto (”Kundkonto”). Med hjälp av ditt Kundkonto kan du handla mat direkt hem till dörren, hitta tusentals inspirerande recept, ta del av aktuella erbjudanden och kampanjer och se rabatter och poängerbjudanden (om du är Coop-medlem). Coop Sverige AB tillhandahåller ditt Kundkonto enligt dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”).

1.2 När du registrerar ett Kundkonto och använder detta i någon av Coops Kanaler kommer vi att behandla dina personuppgifter, bl.a. kontaktuppgifter och lösenord.

1.3 Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du registrerar ett Kundkonto och använder detta i Coops Kanaler i vår integritetspolicy.

2. Vem du ingår avtal med

2.1 Dessa Användarvillkor gäller mellan dig som registrerar ett Kundkonto och Coop Sverige AB, org.nr. 556710-5480.

3.  Vår rätt att göra ändringar i dessa villkor

3.1 Vi har rätt att närsomhelst ändra Användarvillkoren. Om vi gör ändringar träder de i kraft från det datum som vi publicerar ändringarna i Coops Kanaler eller annars informerar dig om ändringarna. Om du inte accepterar ändringarna kan det påverka dina fortsatta möjligheter att använda ditt Kundkonto.

3.2 Vi arbetar ständigt med att förbättra innehållet och de funktioner som erbjuds till dig. Beslut kopplat till Kundkontot tas bland annat utifrån din och andra användares upplevelse och användning av Kundkontot, men det kan också vara baserat på beslut som vi fattar internt. Vi har därför rätt att närsomhelst göra ändringar i Kundkontot, ta beslut om att avveckla Kundkontot eller ersätta Kundkontot med andra tjänster.

4. Hur du får lov att använda Kundkontot

4.1 När du använder ditt Kundkonto måste du göra det i enlighet med dessa Användarvillkor och andra riktlinjer och instruktioner som vi kan lämna till dig direkt i Kundkontot.

4.2 Saker som du aldrig får göra när du använder Kundkontot är att:

a) använda Kundkontot för bedrägliga eller olagliga syften;

b) utge dig för att vara någon annan konsument eller företag (dvs. annan fysisk eller juridisk person)

c) falskt ange eller på annat sätt oriktigt få det att framstå som att du har koppling till någon annan konsument eller företag i samband med din användning av Kundkontot;

d) vidta åtgärder som inkräktar på eller stör Coops Kanalers drift eller de servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla Coops Kanaler eller bryta mot något krav, förfarande, policy eller föreskrift av sådant nätverk; eller

e) överföra eller tillgängliggöra virus, mask eller trojaner eller annan skadlig programvara eller kod, eller vidta eller möjliggöra för andra liknande åtgärder som skadar eller inverkar negativt på Coops Kanaler.

4.3 Av punkt 7 framgår att Coop Sverige AB (eller vår licensgivare) är ägare till alla rättigheter till Kundkontot, inkluderat Coops Kanaler. När du använder ditt Kundkonto får du aldrig skriva ut eller på annat sätt göra kopior av något av Coops Kanalers innehåll, såvida det inte finns särskilda funktioner för detta, eller annars använda våra varumärken utan vårt föregående uttryckliga medgivande.

4.4 Vi har rätt att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Kundkontot i strid med dessa Användarvillkor, inklusive de krav som gäller för användning av Kundkontot i punkterna 1-4.3.

5. Ditt ansvar när du registrerar ett Kundkonto

5.1 För att kunna logga in och använda vissa delar av Coops Kanaler måste du skapa ett Kundkonto.

5.2 Du är ansvarig för att se till att den information som du anger i Kundkontot är korrekt och fullständig samt att inloggningsuppgifter till Kundkontot förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt.

Tänk på att aldrig lämna ut dina inloggningsuppgifter till någon annan person.

5.3 Du ansvarar också för all åtkomst till Coops Kanaler via ditt Kundkonto och din internetuppkoppling, även om åtkomsten är av en annan person. 

5.4 Vi har rätt att neka din registrering om du tidigare har brutit mot punkterna 1-4.3 i Användarvillkoren eller gällande lagstiftning.

6. Tillfällen när Kundkontot inte fungerar

6.1 Vi strävar efter att tillhandahålla en tjänst som våra användare är nöjda med och har nytta av. Vi kommer därför att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att ditt Kundkonto alltid är tillgängligt.

6.2 Vi kan dock inte garantera att ditt Kundkonto eller någon enskild funktion eller del av Kundkontot alltid är tillgänglig eller utan fel.

6.3 Kundkontot kan också vara nedstängt under perioder när vi implementerar uppgraderingar eller utför nödvändigt underhåll av Coops Kanaler. Vi försöker i möjligaste mån utföra underhållsarbeten under tider då de sällan används av våra användare.

7. Coop Sverige AB äger alla rättigheter till Kundkontot och Coops Kanaler

7.1 Coop Sverige AB eller Coop Sveriges licensgivare äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till ditt Kundkonto och Coops Kanaler, inkluderat men inte begränsat till varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt och patent. Du förvärvar inte genom dessa Användarvillkor någon immateriell rätt eller annan rättighet till Kundkontot eller Coops Kanaler.

7.2 Du får en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda ditt Kundkonto i Coops Kanaler under avtalstiden.

8. Vårt ansvar att ersätta dig för skador kopplat till din användning 

8.1 Kundkontot, inkluderat Coops Kanaler, tillhandahålls “som de är” och vi tar inget ansvar för kvalitet, fullständighet eller korrekthet av något innehåll som publiceras på Kundkontot. Om du skulle orsakas någon skada kopplat till din användning av ditt Kundkonto (t.ex. missade erbjudanden eller olägenheter på grund av att funktioner inte kan utnyttjas fullt ut) är vi inte ansvariga att ersätta dig för sådan skada.

Vi försöker dock alltid lösa eventuella problem som uppstår kopplat till Kundkontot. Har du frågor eller om du upplever problem med ditt Kundkonto är du välkommen att kontakta vår kundservice här.


8.2 Ansvarsbegränsningen i punkt 1 omfattar alla skador av vad slag de må vara, inklusive t.ex. direkt och indirekt skada, utebliven vinst, förlust av anseende eller goodwill, produktionsbortfall, förlust av affärer eller affärsmöjligheter, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadade data eller information. Ansvarsbegränsning gäller i den utsträckning ansvaret kan exkluderas eller begränsas enligt tvingande lag. Ansvarsbegränsningen gäller dock inte om skadan har uppstått på grund av oss eller omständighet inom vår kontroll samt i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet. 

9. Vi tar inget ansvar för länkar till andra webbplatser

9.1 Kundkontot, inkluderat Coops Kanaler, kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser och hjälpmedel online. Vi ansvarar inte för något innehåll i sådana externa webbplatser eller hjälpmedel. Vi uppmuntrar dig att alltid läsa villkoren som gäller för användning av tredje mans webbplatser.

10. Kontakt

10.1 Om du har frågor om ditt Kundkonto, upplever problem eller har andra synpunkter om Kundkontot är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

10.2 Våra kontaktuppgifter

Telefon: 0771 – 171717

E-post: info@coop.se

Adress: Coop Kundservice, Box 1340, 171 22 Solna