Moduler 2024 (no react)

Stores

DkeOffersBlockType / Block för DKE

DynamicYieldBlockType / Dynamic yield block

 

Content

SingleImageTextBlockType / Single image text block

DoubleImageTextBlockType / Double Image Text Block

TripleImageTextBlockType / Triple Image Text Block

TopAdCampaignBlockType / Top Ad (will be deprecated!)

WideUspBlockType / USP text and/or button block

SingleVideoBlockType / Single Video Block

DoubleVideoImageTextBlockType / Double Video Image/Text Block

HorizontalBlockType / Horizontal Block

AccordionBlockType / Accordion Block

Accordion rubrik

 • Mellanrubrik h3

  Hornstull, tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan, är ett område på västra Södermalm i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts.

  1. Listpunkt ett. Länkad text
  2. Listpunkt två.
  3. Listpunkt tre. Varma med kantarell och fetaost, wrappade.

  Hornstull, tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan, är ett område på västra Södermalm i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts.

  • Vanligt stycke med länkad text. Mat kan syfta på vad som helst som levande
  • Vanligt stycke med länkad text. Mat kan syfta på vad som helst som levande.
  • Vanligt stycke med länkad text. Mat kan syfta på vad som helst som levande. Varma med kantarell och fetaost, wrappade och matiga ell.

  Hornstull, tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan, är ett område på västra Södermalm i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts.

  Hornstull
  Tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan
  Hornstull
  Tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan

  Liten rubrik

  Hornstull, tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan, är ett område på västra Södermalm i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts.

 • Hornstull, tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan, är ett område på västra Södermalm i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts.

  Liten rubrik

  Hornstull, tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan, är ett område på västra Södermalm i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts.

 • Mellanrubrik h3

  Hornstull, tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan, är ett område på västra Södermalm i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts.

  1. Listpunkt ett. Länkad text
  2. Listpunkt två.
  3. Listpunkt tre. Varma med kantarell och fetaost, wrappade.

  Hornstull, tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan, är ett område på västra Södermalm i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts.

  • Vanligt stycke med länkad text. Mat kan syfta på vad som helst som levande
  • Vanligt stycke med länkad text. Mat kan syfta på vad som helst som levande.
  • Vanligt stycke med länkad text. Mat kan syfta på vad som helst som levande. Varma med kantarell och fetaost, wrappade och matiga ell.

  Hornstull, tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan, är ett område på västra Södermalm i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts.

  Hornstull
  Tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan
  Hornstull
  Tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan

  Liten rubrik

  Hornstull, tidigare som spårvagnsknutpunkt även Hornsplan, är ett område på västra Södermalm i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts.

ReplaceableTextBlockType / Textblock med ersättningstext

Content listings

LogoLinkBlockType / Logo Block | LogoLinkItemBlockType / Logo Item Block

BrandCategoryListingBlockType / Brand category listing block

FullWidthBlockContainerType / Full width block container

Headline

Handla online

PromoListBlockType / Kampanjproduktlista

DynamicYieldBlockType / Dynamic yield block

 

Recipes

RecipeVideoBlockType / Recipe Video Block

Romantiska musslor

RecipeListingBlockType / Block för receptlistning

DynamicYieldBlockType / Dynamic yield block

 

Pointshop / partner

PointShopOfferListingBlockType / [PointShop] Listning av poängvaror

PartnerOfferListingBlockType / Partnererbjudanden block

Partnererbjudanden

PointOffersBlockType / 3x poängvaror (Fullbredd) eller slider | PointOfferSelectionBlockType / Poängvara

No show below