Kundkännedom

Enligt penningtvättslagen behöver vi som bank ha god kännedom om dig som kund och säkerställa att den information vi har är giltig och aktuell.  Därför ställer vi några frågor till dig. Dessa frågor kallas för kundkännedomsfrågor.

Kundkännedom - Blankett för dig som inte har BankID

Mer om Kundkännedom