Kundkännedom

För att motverka risk för penningtvätt och finansiering av terrorism behöver vi ställa frågor till dig om hur du använder MedMera Bank. Det är viktigt för oss att du besvarar frågorna.

Om du undrar något

Läs om hur vi behandlar dina svar och personuppgifter här. Om du har frågor, om varför vi behöver ställa dessa frågor kontakta gärna MedMera Bank kundservice

Läs mer om penningtvättslagen på bankernas branschförenings hemsida. 

 

Kundkännedom - Blankett för dig som inte har BankID