Din bankupplevelse och dataskydd

Här hittar du information om dina rättigheter, hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan lämna synpunkter eller klagomål.

Synpunkter och kundklagomål

Om du inte är nöjd

Det är viktigt för oss att du som kund i MedMera Bank är nöjd med våra tjänster och produkter. Om det är något som fungerar mindre bra, behöver vi får reda på det så att vi kan rätta till problemet. Vi uppskattar därför att du kontaktar oss om du är missnöjd eller har synpunkter som du vill framföra.

Läs mer om MedMera Banks klagomålshantering

Hantering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter är viktiga för oss

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och medlem anförtror oss hanteras på ett transparent och lagligt sätt. Under länken nedan redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Kundkännedom

Därför behöver vi ställa några frågor

Som bank är vi skyldiga enligt lag att ha god kännedom om dig som kund. Vi vet att majoriteten av våra kunder är ärliga, men vi måste motverka att banken utnyttjas för brottslig verksamhet.

Läs mer om kundkännedom

Ångerrätt

Om du vill ångra ditt avtal

Enligt konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846) gäller 14 dagars ångerrätt för krediter. Samma ångerfrist gäller för Coops övriga finansiella tjänster, med stöd av lagen om distansavtal (SFS 2005:59) eftersom avtal om sådana tjänster ingås via internet.

Om du vill ångra ett avtal kan du kontakta MedMera Bank Kundservice

 

Du kan även använda ångerblanketten nedan.
Ångerblankett för kredit/tjänst hos MedMera Bank (pdf)