Frågor och svar om hållbarhetsdeklarationen

1. Vad är en hållbarhetsdeklaration?

En hållbarhetsdeklaration visar produktens påverkan på jordens resurser, klimat och samhälle. På samma sätt som en innehållsdeklaration visar vad en vara är gjord av visar en hållbarhetsdeklaration hur varans framställning påverkat jordens resurser, miljö och samhälle.

2. Vad baserar ni analyserna på?

Våra deklarationer bygger på Hållbar livsmedelskedjas urval av tio parametrar för hållbar livsmedelsproduktion, som i sin tur bygger på FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Hållbar livsmedelskedja är ett initiativ från WWF där 15 av branschens stora aktörer medverkar. Hållbar Livsmedelskedja startades för att adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i livsmedelskedjan. 

3. Varför gör Coop det här?

Vi vill ge våra kunder och medlemmar större makt över hur de genom sina inköp påverkar klimatet, jordens resurser och villkoren för dem som producerar maten och göra det lättare för dem att göra smarta val. Hållbarhetsdeklarationerna hjälper samtidigt oss själva att utveckla vårt sortiment i ännu mer hållbar riktning.

Vi vill också visa att hållbarhet är komplext, och att många olika faktorer påverkar vad som är hållbart. En produkt kan ha ett litet klimatavtryck men samtidigt en stor påverkan på den lokala befolkningens liv och arbetsmiljö i produktionen. Det kommer vi kunna visa. För oss på Coop är det viktigt att vara transparenta, och visa flera aspekter av en produkts påverkan. 

4. Kommer ni visa hållbarhetsdeklarationer för alla produkter i ert sortiment?

Vi kommer ta fram hållbarhetsdeklarationer för alla våra livsmedel, dvs 17000 produkter. Det kommer vara en del av vår inköpsprocess och du som kund hos oss kommer kunna se hållbarhetsdeklarationer på allt vårt livsmedel genom digitala lösningar som du som kund kommer kunna använda  i butik eller online.

5. Hur kommer ni själva använda informationen i era inköp?

Vi har skapat ett styrsystem som ska användas vid inköp av alla våra matvaror. Styrsystemet är helt kopplat till hållbarhetsdeklarationerna vilket gör att vi successivt kommer att förbättra varje kategoris hållbarhetsprestanda tillsammans med våra leverantörer.

Genom våra deklarationer kommer vi också ha möjlighet att sätta mål inom respektive hållbarhetsaspekt för hela Coops matvaruutbud. Vinsten med att sätta mål med hjälp av våra hållbarhetsdeklarationer är att vi inte minskar belastningen inom någon parameter på bekostnad av någon annan. Ett exempel är att det finns en stor risk med att sätta klimatmål om man inte har kontroll över hur det slår på tex övergödning. Vi har också för avsikt att rapportera alla parametrar i vår hållbarhetsdeklaration i vår hållbarhetsredovisning. 

6. Hur gör ni bedömningen av en varas hållbarhetsavtryck?

Utifrån de 10 parametrarna som Hållbar livsmedelskedja fastställt har vi skapat en värdering (score) som baseras på tillgängliga datakällor för att värdera och klassificera produktionsländer eller råvaror. Vi har också vägt in om varan är certifierad eller att produktion sker i vissa länder med t ex god djurvälfärd eller arbetsförhållanden. Vi trycker på att certifiering är bättre alltid.

Vi har sammanställt ett regelverk som i detalj beskriver hur vi räknar. Regelverket har vi transformerat till ett verktyg där vi kan ta fram hållbarhetsdeklarationer för alla våra ca 17 000 varor. Det är den första versionen av regelverket som nu tagit fram. Den kommer att uppdateras regelbundet. Vi är ödmjuka till att vi såklart inte kan ha tänkt på allt och tar gärna hjälp av andra att fortsätta utvecklingen av bl a regelverket. Men vi vet att vi tänkt långt och ligger i framkant.

Regelverket kommer löpande revideras då det hela tiden kommer nya rön och källor för värderingar. Exakt hur vi räknar, vilka metoder och forskningsrön vi valt och vad vi har satt för gränsvärden har vi satt samman i ett regelverk som vi planerar tillgängliggöra för fler att använda. Vi hoppas att detta initiativ med hållbarhetsdeklarationer ska bli branschstandard i framtiden.

7. När kommer kunder att kunna använda detta praktiskt när de handlar? 

Hållbarhetsdeklarationerna testas och utvecklas just nu. Vi beräknar att hållbarhetsdeklarationerna är tillgängliga för dig som kund fullt ut i april 2021. Parallellt tar vi fram lösningar för coop.se, där alla varor också ska ha hållbarhetsdeklarationer.

8. Varför dröjer det så länge innan man kan använda detta?

Det är gedigen mycket data som vi samlar in och tar fram för varje enskild produkt. Det handlar om 17 000 produkter, både produkter som består av en ingrediens och produkter som är sammansatta av flera. som ska hållbarhetsdeklareras med tio parametrar per produkt. Ett stort jobb för att allt ska bli komplett och det tar såklart tid för att få allt på plats.