Klimat & energi

Klimat och energi är en viktig del av Coops hållbarhetsarbete. Stort fokus ligger på hållbar produktion, hållbara butiker och miljöanpassade transporter.

I oktober 2020 signerade Coop Sverige ett åtagande sig att utveckla vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Science Based Targets. Det är vetenskapligt baserade målsättningar som företag kan sätta för att sänka sina växthusgasutsläpp. De sätts i enlighet med vad som enligt forskning krävs av respektive bransch och verksamhet för att världen tillsammans ska nå målet om max 1,5 grads uppvärmning. Målen ska godkännas av och rapporteras in till Science Based Targets. Dessa mål omfattar hela vår verksamhet, dvs butiker, lager, transporter och de produkter vi säljer.

Varorna påverkar mest

Coops största miljöpåverkan kommer från produktionen av de varor som vi säljer. Upp till 98 procent av vårklimatpåverkan kommer från de livsmedel vi säljer och 2 procent kommer från Coops egna verksamhet såsom godstransport, köldmedia, elförbrukning, distribution och tjänsteresor. Därför vill Coop underlätta för konsumenterna så att alla kan handla på ett hållbart sätt. Coop lanserar Hållbarhetsdeklarationer på alla livsmedel som visar produkternas hållbarhetsavtryck. Du som kund kan göra ett stort bidrag, bland annat genom att äta mer frukt och grönt, minska på köttet och minska matsvinnet.

Transporter med tåg

Våra varutransporter med tåg ersätter närmare 17 000 lastbilstransporter varje år.

Coop är den enda aktören i dagligvaruhandeln som transporterar en stor del av sina varor per med tåg. Från och med den 6 april 2020 ökar vi kapaciteten ännu mer.

Ytterligare 5 000 lastbilstransporter ersätts när tre tåg med 13 vagnar var nu rullar på spåren!

Redan 2009 började vi gå från lastbil till tåg, och totalt innebär tågtransporterna att vi varje år undviker närmare 17 000 lastbilstransporter, motsvarande utsläpp av koldioxid med 9 600 ton eller 20 procent av den klimatpåverkan vi mäter och rapporterar varje år.