Klimat & energi

Klimat och energi är en viktig del av Coops hållbarhetsarbete. Stort fokus ligger på hållbar produktion, hållbara butiker och miljöanpassade transporter.

Coop har definierat fyra övergripande mål i syfte att minska klimatpåverkan från vår verksamhet. Dessa klimatmål blev i november 2021 godkända av organisationen bakom Science Based Targets. Science Based Targets är en metod för företag att definiera vetenskapligt baserade målsättningar i syfte att sänka sina växthusgasutsläpp. Målen sätts i enlighet med vad som enligt forskning krävs av respektive bransch för att världen tillsammans ska nå målet om max 1,5 graders uppvärmning. Coops klimatmål omfattar hela Coops verksamhet i Sverige, det vill säga butiker, lager, transporter och de produkter vi säljer.

Coops klimatmål

  • 50 % minskning av utsläpp av växthusgaser från egen verksamhet.
    I egen verksamhet omfattas el, värme och köldmedia i våra butiker, lager och kontor. All el ska även vara förnybar.
  • 25 % minskning av utsläpp av växthusgaser från vår indirekta verksamhet.
    Här inkluderas exempelvis transporter, avfall, tjänsteresor och reklamutskick.
  • 67 % av våra leverantörer ska ha satt egna klimatmål i enlighet med Science Based Targets senast 2026.
  • 25 % minskning av klimatpåverkan från maten vi säljer.
    Detta mäter vi i kg koldioxidekvivalenter per kg produkt.

Basåret är 2019 och samtliga mål ska uppnås till 2026.

Varorna påverkar mest

Coops största miljöpåverkan kommer från produktionen av de varor som vi säljer. Upp till 98 procent av vårklimatpåverkan kommer från de livsmedel vi säljer och 2 procent kommer från Coops egen verksamhet såsom godstransport, köldmedia, elförbrukning, distribution och tjänsteresor.

Ur en kunds perspektiv så kommer cirka en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan från maten. Därför vill Coop underlätta för konsumenterna så att alla kan handla på ett mer hållbart sätt. Bland annat därför lanserade vi hållbarhetsdeklarationen på livsmedel som visar produkternas hållbarhetsavtryck utifrån tio olika områden (varav klimat är ett).

Målet att minska klimatpåverkan från maten vi säljer med 25% till 2026 är ett väldigt ambitiöst mål som kräver stora omställningar i både vad vi äter och hur maten har producerats. Du som kund kan bidra mycket, bland annat genom att äta mer frukt och grönt, minska på köttet och minska matsvinnet.

Transporter med tåg

Våra varutransporter med tåg ersätter närmare 17 000 lastbilstransporter varje år.

Coop är den enda aktören i dagligvaruhandeln som transporterar en stor del av sina varor per med tåg. Från och med den 6 april 2020 ökar vi kapaciteten ännu mer.

Ytterligare 5 000 lastbilstransporter ersätts när tre tåg med 13 vagnar var nu rullar på spåren!

Redan 2009 började vi gå från lastbil till tåg, och totalt innebär tågtransporterna att vi varje år undviker närmare 17 000 lastbilstransporter, motsvarande utsläpp av koldioxid med 9 600 ton eller 20 procent av den klimatpåverkan vi mäter och rapporterar varje år.