Identifiering

Med anledning av alltmer omfattande lagar och regler från Finansinspektionen, behöver MedMera Bank identifiera samtliga kunder som nyttjar KF Inköpskort.

Alla juridiska personer, undantaget statliga/kommunala bolag samt bolag noterade på erkända börser behöver identifiera sig. Vi behöver därmed be våra kunder om hjälp med detta. Alla kunder fick ett brev om detta under våren samt en påminnelse under hösten 2015.

Sista datum för att skicka in uppgifterna var 2015-10-16. Därför blir vi tvingande att härmed säga upp ert KF Inköpskort i sin helhet. Önskar ni behålla ert KF Inköpskort, vänligen fyll i efterfrågade handlingar enligt nedan absolut senast 2015-12-14.

Hur man identifierar sig:

  1. Fyll i dokumenten kring juridisk person och verklig huvudman*.
  1. Ta en tydlig fotostatkopia på giltig ID-handling (EU-pass, körkort, ID-kort) för verkliga huvudmän.
  1. Skicka in ovanstående handlingar till:
    MedMera Bank, Kreditavdelningen, 171 88 Solna.

Blankett Verksamhet, juridisk person (pdf)
Blankett Verklig huvudman (pdf)

*Verklig huvudman är samtliga ägare till bolaget (alla associationsformer) med ägarandel eller inflytande på 25% eller mer.

Tänk på att

  • Vi önskar ifyllda identifieringshandlingar i retur snarast, dock senast 2015-12-14.
  • Identifiering kan ej ske om blanketterna är ofullständigt ifyllda.

För frågor kring identifiering, välkommen att kontakta oss på telefon 010-743 38 16, helgfria vardagar mellan kl 9-16.

Frågor och svar
 

Varför behövs identifieringen?
EU och svenska myndigheter ställer allt högre krav på finansiella företag. Det gäller t.ex. regler kring penningtvätt och terrorism där företagen behöver en ökad kundkännedom gennom att identifiera sina kunder och dess verkliga huvudmän.

När behöver jag senast identifiera mig?
Vi ber dig att identifiera dig snarast möjligt, dock senast 2015-12-14.

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!