Nominera till Änglamarkspriset 2020

Känner du en äkta hjälte som gör värdefulla insatser inom svensk miljö och ekologi? Är du rentav en själv? Då kanske du är årets vinnare av Änglamarkspriset.

Änglamarkspriset startade år 2002 för att uppmuntra och lyfta fram goda initiativ inom svensk miljö och ekologi tillsammans med familjerna Taube, Alfredsson och Danielsson. Änglamarkspriset ges till en person, organisation eller företag som gjort särskilt värdefulla insatser inom dessa områden. Det kan vara i stort eller smått, en produkt eller ett projekt.

Änglamarkspriset 2020 fokuserar på ungas initiativ inom miljö och ekologi. Vi vill premiera en person eller organisation som speglar hållbar matglädje och står för värdefulla insatser inom miljö och ekologi. Det kan vara en produkt, idé eller en tjänst, i liten eller stor skala. Känner du någon som brinner för hållbarhet? Som inspirerar andra att göra smarta val som främjar både hälsa, miljö och ekologi? Är det kanske rentav du själv? Då vill vi ha din nominering!

Vinnaren belönas med 100 000 kr och utses i början av december via en digital prisutdelning. Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren. 

Kriterier för nominering till Änglamarkspriset 2020:

  • Du/ni är under 30 år.
  • Du/ni jobbar med miljöprojekt som bidrar till en bättre och mer hållbar värld.
  • Du/ni är lokaliserad i Sverige eller utomlands.
  • Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta.
  • Ditt/ert bidrag måste vara oss tillhanda senast den 8 november 2020.
  • Vinnaren utses av en jury bestående av sex representanter från Coop, familjerna Taube, Alfredsson och Danielsson samt en extern representant.
  • Juryns beslut går ej att överklagas.

Anmälan för Änglamarkspriset 2020 är nu stängd. Vinnaren kommer kommuniceras i början av december.

Dina personuppgifter är viktiga för oss. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på coop.se/personuppgifter. De nominerades personuppgifter behandlas endast inom ramen för nomineringskommitténs arbete att administrera tävlingen och inga personuppgifter om de nominerade publiceras eller delas med tredje part utan samtycke.