Det ska vara lätt att välja rätt

Vi har gjort jobbet åt dig i märkningsdjungeln. Välj en märkt vara istället för en omärkt vara. Inte svårare än så!

Ekologi

Eko & miljömärkt

 
Coops egen märkning av Ekologiska och Miljömärkta alternativ i hyllan runt om i butikerna.

Treklövern


Coops egen märkning för ekologiska och miljömärkta alternativ i butik, recept och på kvittot.

Ekologiskt jordbruk

EU-ekologiskt är EU:s märkning för ekologiska livsmedel. Märkningen är en garanti för att varorna är producerade helt i linje med EU:s förordning för ekologisk produktion.

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV arbetar inom hela kedjan, från jord till bord.

Miljö

ASC – Aquaculture Stewardship Council


ASC är en certifiering för ansvarsfullt odlade fisk- och skaldjursprodukter. Märkningen syftar till att säkerställa bland annat regelefterlevnad, bevarande av livsmiljöer, biologisk mångfald och vattenresurser, användning av foder med mera.

MSC – Marine Stewardship Council

MSC arbetar för att säkra världens fisktillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. MSC-märket visar att fisken kommer från ett livskraftigt fiskbestånd och fångats med minimal inverkan på havsmiljön.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Kraven på produkterna är hårt ställda och skärps efter hand för att produkterna ska utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

Svanen

Svanen är en nordisk officiell miljömärkning som tar hänsyn till produktens miljöbelastning under hela dess livscykel. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion.

Ecolabel

EU:s officiella miljömärkning, blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall och för att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet.

FSC - Forest Stewardship Council

FSC Innehåller riktlinjer för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. FSC-märket används på produkter som innehåller trä från FSC-certifierat skogsbruk.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell Naturskyddsorganisation som arbetar föratt bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. De certifierar odlingar av bland annat kaffe, bananer, kakao och te.

UTZ Certified

UTZ Certified står för att varan har producerats på ett hållbart sätt, framförallt i utvecklingsländer. Certifieringen ska stärka producenternas ställning på marknaden samtidigt som tillverkningen ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt. Märkningen är den största för kaffe, kakao och te i världen.

Rättvis handel

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Detta sker genom kriterier för social, miljömässig och ekonomisk utveckling.

Hälsa

Nyckelhålet

Nyckelhålet ska göra det enklare att välja hälsosamt. Jämfört med andra livsmedel av samma typ följer nyckelhålet ett eller flera av följande krav; mindre och nyttigare fett, mindre socker, mindre salt, mer kostfiber och fullkorn.

Ursprungsmärkning

Från Sverige

Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel. Kraven för märkningen är enkel: all odling, uppfödning, förädling och packning ska ha skett i Sverige. I varor som innehåller animaliska råvaror ska det alltid vara 100 procent svenskt och i sammansatta produkter ska minst 75 procent vara av svenskt ursprung.

Lokal mat

Coops egen märkning av lokalt producerade varor. Varor från en lokal aktör på den lokala marknaden. Produkterna produceras, förädlas, packeteras, föds upp eller odlas i regionen. 

Djurvälfärd

Animal Welfare Trynet

Trynet är Coops egen märkning för charkprodukter som, utöver EU-lagstiftningen, har kriterier som innebär större utrymme för grisarna, låg antibiotikaanvändning, ingen tandklippning, inget helspaltsgolv, program för att minimera svanskupering och tillgång till halm eller annan stimulerande sysselsättning. 

Animal Welfare Knorren

Knorren är Coops egen märkning för charkprodukter som garanterar att grisarna inte blivit svanskuperade utan har knorren kvar. Knorren är en indikator och en symbol för en god djurvälfärd. Denna märkning har även, utöver EU-lagstiftningen, samma kriterier som Trynet.

Det finns massor att välja på. Coop har mer än 4 000 ekologiska och miljömärkta livsmedel och mer än 200 Fairtrademärkta livsmedel. Vill du veta ännu mer eller se fler märkningar? Testa appen Märkesguiden som är framtagen av Konsumentföreningen Stockholm eller besök Konsumentverkets webbplats Hallå konsument!.