Plast

Hos Coop finns många förpackningar och de är viktiga på flera sätt. Förpackningen skyddar sitt innehåll så vi inte blir sjuka, den förlänger i många fall hållbarheten på livsmedel och minskar på så sätt risken för matsvinn. 

Förpackningar är också viktiga informationsbärare som exempelvis berättar för oss konsumenter om produkten innehåller några allergener eller vilka näringsvärden som finns i maten de förpackar, vilka ingredienser som finns i kosmetiska produkter eller skyddar och varnar för faror med kemiska produkter.  

I Sverige finns ett producentansvar för förpackningar. Det innebär att de som sätter ut förpackningar på den svenska marknaden har ett ansvar för att de utformas på ett bra sätt och att det finns fungerande insamlingssystem. Coop ansvarar exempelvis för att förpackningarna till våra egna varumärken är säkra att använda, utformas på ett sådant sätt att de skyddar sitt innehåll, att materialet i förpackningarna består av noga utvalda material med låg miljöpåverkan, att förpackningen går bra att använda för konsumenten och att förpackningen går att återanvända eller materialåtervinna.  

Förpackningsmaterial av framförallt plast blir ibland ifrågasatt ur miljösynpunkt. När plast bidrar till nedskräpning är det ett dåligt alternativ men ibland är plastförpackningar tvärtom ett bra alternativ som plasten runt en gurka som förlänger hållbarheten upp till sex dagar.  Vi väljer att använda förpackningar av plast när det hjälper oss att minska matsvinn, som generellt har en mycket större klimatpåverkan än plastförpackningen. Det gäller dock att vi använder plasten på rätt sätt och ser till att våra förpackningar återvinns så att materialet i dem kan komma till användning igen och igen. Att välja bort den fossila plasten och ersätta den med förnybar råvara eller återvunnen råvara är viktigt för att minska klimatpåverkan.  

Coop har satt som målsättning att våra plastförpackningar inom våra egna varumärken; Änglamark, Coop, Coop Gourmet och Xtra ska vara: 

  • Återvinningsbara år 2025 
  • Av förnybar eller återvunnen plastråvara år 2030 

Vi jobbar självklart för att alla våra förpackningsmaterial ska vara återvinningsbara och informerar direkt på förpackningarna hur de ska sorteras och återvinnas. (visa bild på hur texten kan se ut). 

Initiativ för återvinning av våra förpackningar 

I Sverige är vi generellt bra på att återvinna många förpackningsmaterial men vi kan alltid bli bättre. Ett sätt att uppmuntra till ökad återvinning är att värdesätta förpackningarna med pant. Coop har valt att göra detta på två sätt. 

  1. Ansluta vissa förpackningar till Returpack 
    Sedan flera år tillbaka har Coop anslutit flera av våra PET- förpackningar till returpack så de kan pantas i befintliga pantautomater i butik. De av våra läsk- och vattenflaskor, juiceflaskor och saftflaskor som är anslutna har pantsymbolen på förpackningen.  
  1. Ansluta alla förpackningar under våra egna varumärken till Bower appen 
    Coop har anslutit alla förpackningar under våra egna varumärken; Änglamark, Coop, Coop Gourmet och Xtra till Bower appen (fd Panta på) från januari 2021 och två år framåt. Vår förhoppning med denna satsning är att ännu fler av våra förpackningar ska hitta hela vägen fram till återvinningsstationerna så att materialet i dem kan användas många gånger. 

    För att panta dina förpackningar; ladda ned Bowerappen i mobilen och registrera ett konto. Sedan kan du börja samla pantpoäng i appen när du scannar EAN-koden med appen och återvinner dina förpackningar vid återvinningsstationen. (Du som bor i flerfamiljshus med miljörum kan också ansluta den som en återvinningsanläggning i appen. Mer info om hur du gör finns på getbower.com. För pantpoängen kan du välja olika erbjudanden i appen eller skänka dina poäng till välgörenhet.   

Våra bärkassar 

Coop har tagit fram flera olika flergångskassar att bära hem maten i och samtliga är i återvunnet material. Prickpåsarna och Bladkassen är gjorda av återvunnen polyester och Storkassen och Mellankassen är gjorda av återvunnen PET.  Vilken kasse väljer du? 

Vi erbjuder ett brett sortiment av påsar för att du ska ha möjlighet att välja den påse som passar bäst. Bäst för miljön är att använda påsen många gånger och sedan återvinna den, oavsett om den är av plast eller papper eller om det är en flergångskasse. 

Här kan du läsa mer om våra olika bärkassar och våra pappersåsar för frukt, grönt och bröd: 

Våra plastpåsar 

Råvaran i våra plastpåsar är av återvunnen plast (PE polyeten). Med återvunnen plast i våra plastbärkassar bidrar vi till att den återvunna plasten kommer till användning igen och igen. Vi använder material som redan är i cirkulation så mycket som möjligt istället för att tillverka ny plast. 

Våra papperskassar 

Papperskassarna produceras i Sverige och är PEFC-certifierade, vilket är en certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. 

Flergångskassar av återvunnen polyester 

Vår populära Bladkasse har fått sällskap av de härliga Prickpåsarna. De är utformade som plastbärkassar och försedda med knapp för att hålla dem hopvikta. De är alla tillverkade av återvunnen polyester.  

Flergångskasse av återvunnen PET 

Vår stora flergångskasse Storkassen har fått sällskap av en lite mindre variant som vi kallar Mellankassen. Båda kassarna är gjorda av återvunnen PET och är försedda med en knapp som gör det enkelt att hålla dem hopvikta. Mellankassen är dessutom försedd med ett extra par handtag så att den går att hänga över axeln. 
 
Köp flergångskassar för poäng i Poängshoppen > 

Plocka frukt- och grönt 

Vi har fasat ut de tunna sockerrörspåsarna för frukt och grönt och ersatt dem med olika papperspåsar. ”Matavfallspåsen” går att återanvända till matavfall i de kommuner som använder papperspåsar för sitt matavfall. Åtgärden minskar vår plastförbrukning med cirka 300 ton per år. 

Bröd 

Vi har bytt ut brödpåsarna till en ny variant som är helt tillverkad i pappersråvara, även fönstret. Detta minskar vår plastförbrukning med cirka 30 ton per år och underlättar vid återvinningen av pappåsarna.