Plast

Plast har många positiva egenskaper men orsakar även stora problem för vår miljö. Därför arbetar Coop aktivt med plastfrågan inom olika områden.

Coops nya flergångskasse är bättre för miljön

Coop ersätter den resurskrävande flergångskassen av bomull med en mer miljöanpassad polyesterkasse, som prissänks med närmare 50 procent. Påsarna för frukt och grönt kommer nu också att bytas ut mot påsar tillverkade av sockerrör.

Från och med första juni 2017 började en ny förordning gälla för alla butiker som erbjuder plastbärkassar till sina kunder. Syftet med den nya lagen är att minska användningen av plastkassar. Som ett led i det arbetet har Coop tagit fram en ny flergångskasse.

Den bästa kassen är den som används många gånger. Nu har vi tagit fram en flergångskasse som är betydligt bättre för miljön än bomullskassen. Den tar dessutom mindre plats och är enkel att alltid ha med sig i fickan, säger Louise König hållbarhetschef på Coop.

Coop har under hösten fasat ut sin gamla flergångskasse av bomull, då den är mycket resurskrävande att producera. Enligt en rapport från Konsumentföreningen Stockholm, behöver en bomullskasse användas mellan 130 och 400 gånger för att komma ner i den nivå av miljöpåverkan som en plastkasse tillverkad av sockerrör ger upphov till.

Den nya kassen är tillverkad av vävd polyester och har en miljöpåverkan som är cirka 5 procent jämfört med en bomullskasse. Den nya flergångskassen får ett pris på 15 kronor, att jämföra med 29 för bomullskassen. Även den större flergångskassen som  görs av återvunnen PET och som tidigare finns i sortimentet, prissänks till 15 kronor.

Coop var den första dagligvarukedjan som fasade ut plastkassar gjorda av ny oljebaserad råvara

Coop kommer nu också att byta ut påsarna till frukt och grönt från traditionella plastpåsar till påsar tillverkade av sockerrör. En annan förändring är att de plastbärkassar som Coop tidigare använt av återvunnen plast kommer att fasas ut till förmån för kassar tillverkad av sockerrör. Dessa två åtgärder gör att Coop får bort 1 350 ton fossil plast per år. Plastbärkassar kostar 2,50 kronor och av den summan går 3 öre till Vi-skogen. 

Oavsett vilken kasse du väljer är det viktigaste att använda den flera gånger och sedan se till att den hamnar i rätt återvinningskärl.

Pant på Coops saftflaskor

Vi tar ett frivilligt initiativ och inför pant på våra saftflaskor. Snart kan du börja återvinna Coops saftflaskor över hela Sverige.

Saftflaskorna finns på vårt centrallager från och med slutet av april 2016 och skickas ut successivt till alla våra butiker. När de når ut i din Coopbutik beror på hur fort de nuvarande saftflaskorna tar slut. 

Saften får en ny färgglad, somrig design på etiketten och en pantsymbol på flaskan.

De saftflaskor som får pant är Coops:

Apelsinsaft 50 cl och 100 cl
Hallonsaft 50 cl
Jordgubbssaft 50 cl
Lemon/Lime saft 50 cl och 100 cl
Svarta vinbärsaft 50 cl
Blandsaft Hallon 100 cl
Blandsaft Jordgubb 100 cl

Panta och spara energi

Under 2015 återvann vi i Sverige 1 686 006 808 burkar och flaskor. Det betyder i snitt 171 förpackningar per person - vilket är rekord. Två pantade PET-flaskor motsvarar energiförbrukningen för att kolla på en långfilm (2 timmar) Energin för att använda en bärbar dator i 75 timmar motsvaras av 13 pantade PET-flaskor. 98 pantade PET-flaskor motsvarar koldioxidutsläppen för en bussresa mellan Norrköping och Stockholm (17 mil).

Nytt initiativ kring plastförpackningar

Svensk Dagligvaruhandel vill att all plast som konsumenter köper från matbutiker ska vara fossilfria eller återvinningsbara från år 2030. Coop, som är en av medlemmarna i branschorganisationen, har varit med och tagit beslutet.

Svensk Dagligvaruhandel har tagit följande branschgemensamma mål om plast:
• Till år 2030 ska plastförpackningarna vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara.
• Till år 2022 ska alla plastförpackningar vara materialåtervinningsbara.

- Plastförpackningar har många fördelar, som att det förlänger livsmedels hållbarhet och bidrar till minskat matsvinn - plasten runt gurkan är ett exempel på det. Men nackdelen är att plastförpackningarna till största delen består av fossil råvara, vilket dagligvaruhandelns initiativ kommer ändra på. Nu hoppas vi att regeringen delar våra ambitioner och hjälper oss att nå målet, säger Karin Brynell vd Svensk Dagligvaruhandel.

Coop arbetar redan idag i olika former för att bland annat minska vår plastförbrukning. Nedan är några konkreta aktiviteter vi driver inom plast:
• Vi väljer förnyelsebara råvaror till Coops plastpåsar för att minska användningen av fossil råvara.
• Vi tar fram en förpackningsstrategi i samverkan med vårt nordiska inköpsbolag där fokus är att minska resursförbrukning och öka återvinningsgraden.
• Vi tillåter inte PVC-plast i produkter eller i förpackningar för att minska spridning av farliga kemikalier, bl.a. ftalater.

Att sätta mål om fossilfria förpackningar till 2030 är utmanande. Det är inte ens genomförbart idag utan det kommer kräva forskning för att få fram tillräckligt mycket fossilfri plast. Därför uppmanar branschen samtidigt politiker att få igång den inhemska produktionen av biobaserad råvara till exempel från skogen. Senare i april kommer Svensk Dagligvaruhandel att träffa representanter från regeringen och presentera initiativet och uppmanar regeringen att hjälpa handeln att nå målet.

Branschen kommer nu att jobba vidare med olika aktiviteter för att nå målen. När det gäller målet om fossilfria förpackningar handlar det främst om att föra en dialog med politiker om satsningar på forskning och innovationer för att få fram inhemsk förnybar råvara som lämpar sig till plastförpackningar som används i dagligvaruhandeln. När det gäller målet om att alla plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara kommer branschen genomföra utbildningar för att öka kunskapen om hur förpackningarna kan designas för att vara återvinningsbara och vilka plaster som är att föredra. Dagligvaruhandel, som delägare i materialbolaget Plastkretsen, kommer också fortsätta arbeta med initiativ för att förbättra insamlingen av plastförpackningar samt sorteringen och återvinningen.

Bakgrunden till att ta fram ett initiativ kring just plastförpackningar är att det är ett vanligt material i dagligvarubranschen och som dessutom har bra egenskaper. Det väger lite och är formbart, förlänger livsmedels hållbarhet och bidrar till minskat matsvinn. Men det är framför allt producerat av fossil råvara som påverkar miljön negativt. När vi tillsammans sätter mål om att gå mot fossilfria förpackningar kan vi göra skillnad för klimatet.

Plastinitiativet är framtaget inom ramen för Fossilfritt Sverige som är regeringens satsning på att få olika branscher i Sverige att ställa om sina verksamheter till att bli fossilfria.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies