Plast

Plast har många positiva egenskaper men orsakar även stora problem för vår miljö. Därför arbetar Coop aktivt med plastfrågan inom olika områden.

Våra bärkassar

Nu kan du välja på flera olika flergångskassar att bära hem maten i! Vi har utökat vårt sortiment och under våren kommer flera härliga varianter att dyka upp i butikerna; Prickpåsarna och Bladkassen är gjorda av återvunnen polyester. Storkassen och Mellankassen är gjorda av återvunnen PET. Vilken kasse väljer du?

Vi erbjuder ett brett sortiment av påsar för att du ska ha möjlighet att välja den påse som passar bäst. Bäst för miljön är att använda påsen många gånger och sedan återvinna den, oavsett om den är av plast eller papper eller om det är en flergångskasse.

Här kan du läsa mer om våra olika bärkassar och våra nya pappåsar för frukt, grönt och bröd:

Våra plastpåsar

Råvaran i våra plastpåsar kommer bytas ut från sockerrör till återvunnen plast. Med återvunnen plast på våra plastbärkassar bidrar vi till att den återvunna plasten kommer till användning igen och igen. Vi använder material som redan är i cirkulation så mycket som möjligt istället för att tillverka ny plast.

Våra papperskassar

Papperskassarna produceras i Sverige och är PEFC-certifierade, vilket är en certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk.

Nyhet! Flergångskassar av återvunnen polyester

Vår populära Bladkasse får nu sällskap av de härliga Prickpåsarna. De är utformade som plastbärkassar och försedda med knapp för att hålla dem hopvikta. De är alla tillverkade av återvunnen polyester. Kassarna kommer dyka upp i butikerna nu under våren.

Nyhet! Flergångskasse av återvunnen PET

Vår stora flergångskasse Storkassen får nu sällskap av en lite mindre variant som vi kallar Mellankassen. Båda kassarna är gjorda av återvunnen PET och är försedda med en knapp som gör det enkelt att hålla dem hopvikta. Mellankassen är dessutom försedd med ett extra par handtag så att den går att hänga över axeln.

Köp flergångskassar för poäng i Poängshoppen >

Plocka frukt- och grönt

Vi fasar ut de tunna sockerrörspåsarna för frukt och grönt och ersätter dem med papperspåsar. ”Matavfallspåsen” går att återanvända till matavfall i de kommuner som använder papperspåsar för sitt matavfall. Åtgärden minskar vår plastförbrukning med cirka 300 ton per år.

Bröd

Vi byter ut brödpåsarna till en ny variant som är helt tillverkad i pappersråvara, även fönstret. Detta minskar vår plastförbrukning med cirka 30 ton per år.

 

Frågor & svar om den nya skatten på plastbärkassar:

 • Den 1 maj införs en ny skatt på plastbärkassar. Vad innebär den nya skatten?

  Pil

  Den nya skatten innebär att priset på en plastpåse höjs från och med 1 maj. Priset kan skilja sig något åt mellan olika butiker då varje butik själva bestämmer det exakta priset utifrån sina förhållanden

 • Varför säljer ni plastkassar om det nu är så dåligt för miljön?

  Pil

  Vi jobbar hela tiden för att förbättra klimatpåverkan av våra produkter, inklusive våra påsar som är gjorda av återvunnen råvara. Plast är inte alltid dåligt – ibland kan det göra att varor får längre hållbarhet och på så sätt bidra till ett bättre klimat. Men det gäller att det är så bra plast som möjligt, med återvunnen plast i våra plastbärkassar bidrar vi till att den återvunna plasten kommer till användning igen och igen. Det bästa för miljön är att använda en påse så många gånger som möjligt, oavsett material, vilket vi uppmuntrar våra kunder att göra. Vi säljer också andra typer av flergångspåsar av återvunnen polyester och av återvunna plastflaskor (RPET), som håller för väldigt många handlingar.

 • Är det återvunnen plast i era plastpåsar?

  Pil

  Ja, råvaran i våra plastpåsar kommer bytas ut från sockerrör till återvunnen plast. Vi använder material som redan är i cirkulation så mycket som möjligt istället för att tillverka ny plast.

Pant på Coops saftflaskor

Vi tar ett frivilligt initiativ och inför pant på våra saftflaskor. Snart kan du börja återvinna Coops saftflaskor över hela Sverige.

Saftflaskorna finns på vårt centrallager från och med slutet av april 2016 och skickas ut successivt till alla våra butiker. När de når ut i din Coopbutik beror på hur fort de nuvarande saftflaskorna tar slut. 

Saften får en ny färgglad, somrig design på etiketten och en pantsymbol på flaskan.

De saftflaskor som får pant är Coops:

Apelsinsaft 50 cl och 100 cl
Hallonsaft 50 cl
Jordgubbssaft 50 cl
Lemon/Lime saft 50 cl och 100 cl
Svarta vinbärsaft 50 cl
Blandsaft Hallon 100 cl
Blandsaft Jordgubb 100 cl

Panta och spara energi

Under 2015 återvann vi i Sverige 1 686 006 808 burkar och flaskor. Det betyder i snitt 171 förpackningar per person - vilket är rekord. Två pantade PET-flaskor motsvarar energiförbrukningen för att kolla på en långfilm (2 timmar) Energin för att använda en bärbar dator i 75 timmar motsvaras av 13 pantade PET-flaskor. 98 pantade PET-flaskor motsvarar koldioxidutsläppen för en bussresa mellan Norrköping och Stockholm (17 mil).

Nytt initiativ kring plastförpackningar

Svensk Dagligvaruhandel vill att all plast som konsumenter köper från matbutiker ska vara fossilfria eller återvinningsbara från år 2030. Coop, som är en av medlemmarna i branschorganisationen, har varit med och tagit beslutet.

Svensk Dagligvaruhandel har tagit följande branschgemensamma mål om plast:
• Till år 2030 ska plastförpackningarna vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara.
• Till år 2022 ska alla plastförpackningar vara materialåtervinningsbara.

- Plastförpackningar har många fördelar, som att det förlänger livsmedels hållbarhet och bidrar till minskat matsvinn - plasten runt gurkan är ett exempel på det. Men nackdelen är att plastförpackningarna till största delen består av fossil råvara, vilket dagligvaruhandelns initiativ kommer ändra på. Nu hoppas vi att regeringen delar våra ambitioner och hjälper oss att nå målet, säger Karin Brynell vd Svensk Dagligvaruhandel.

Coop arbetar redan idag i olika former för att bland annat minska vår plastförbrukning. Nedan är några konkreta aktiviteter vi driver inom plast:
• Vi tar fram en förpackningsstrategi i samverkan med vårt nordiska inköpsbolag där fokus är att minska resursförbrukning och öka återvinningsgraden.
• Vi tillåter inte PVC-plast i produkter eller i förpackningar för att minska spridning av farliga kemikalier, bl.a. ftalater.

Att sätta mål om fossilfria förpackningar till 2030 är utmanande. Det är inte ens genomförbart idag utan det kommer kräva forskning för att få fram tillräckligt mycket fossilfri plast. Därför uppmanar branschen samtidigt politiker att få igång den inhemska produktionen av biobaserad råvara till exempel från skogen. Senare i april kommer Svensk Dagligvaruhandel att träffa representanter från regeringen och presentera initiativet och uppmanar regeringen att hjälpa handeln att nå målet.

Branschen kommer nu att jobba vidare med olika aktiviteter för att nå målen. När det gäller målet om fossilfria förpackningar handlar det främst om att föra en dialog med politiker om satsningar på forskning och innovationer för att få fram inhemsk förnybar råvara som lämpar sig till plastförpackningar som används i dagligvaruhandeln. När det gäller målet om att alla plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara kommer branschen genomföra utbildningar för att öka kunskapen om hur förpackningarna kan designas för att vara återvinningsbara och vilka plaster som är att föredra. Dagligvaruhandel, som delägare i materialbolaget Plastkretsen, kommer också fortsätta arbeta med initiativ för att förbättra insamlingen av plastförpackningar samt sorteringen och återvinningen.

Bakgrunden till att ta fram ett initiativ kring just plastförpackningar är att det är ett vanligt material i dagligvarubranschen och som dessutom har bra egenskaper. Det väger lite och är formbart, förlänger livsmedels hållbarhet och bidrar till minskat matsvinn. Men det är framför allt producerat av fossil råvara som påverkar miljön negativt. När vi tillsammans sätter mål om att gå mot fossilfria förpackningar kan vi göra skillnad för klimatet.

Plastinitiativet är framtaget inom ramen för Fossilfritt Sverige som är regeringens satsning på att få olika branscher i Sverige att ställa om sina verksamheter till att bli fossilfria.