Djurvälfärd

Coop prioriterar svenskt kött, främjar djurens naturliga beteende, ekologiskt och ställer höga och tydliga krav på antibiotikaanvändning på både svenskt och importerat kött.

Coops djurvälfärdsarbete baseras på ”Five Freedoms” definierade av EU Farm Animal Welfare Council/World Organisation for Animal Health (OIE). Det innebär:

  1. Frihet från hunger och törst genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller fullständig hälsa och kraft.
  2. Frihet från obehag genom att ordna med en lämplig miljö som inkluderar skydd och en komfortabel viloplats.
  3. Frihet från smärta, skada och sjukdom genom förhindrande av detta eller snabb diagnos och behandling.
  4. Frihet att utföra naturligt beteende genom att tillgodose djurets behov av, tillräckligt utrymme, rätt resurser och sällskap av djurets eget slag.
  5. Frihet från rädsla och oro genom att säkra förutsättningar och behandlingar som undviker mentalt lidande.

Sverige har den hårdaste djurskyddslagstiftningen i världen och bland den lägsta antibiotikaanvändningen inom EU. Svensk produktion leder även till att landskapen hålls öppna och att landsbygden får möjlighet att utvecklas.

Coop prioriterar därför svenskt kött. 98% av det färska köttet under våra egna varumärken har svenskt ursprung. När det gäller färsk kyckling är 100% av kycklingen under våra egna varumärken svensk.

Sedan 2015 säljer vi inga ägg från burhöns i våra butiker. Under början av 2020 var vi även i mål med utfasning av burägg från sammansatta produkter under våra egna varumärken. Detta är mervärden som många av Coops kunder efterfrågar.

KRAV-märkt 

Alla djur i KRAV-certifierad uppfödning får gå ute där de utlopp för sina naturliga beteenden såsom att böka eller beta. KRAV-certifierade djur äter också ekologiskt foder.

Hos uppfödare till Änglamarks KRAV-märkta kött får alla lamm beta ute på sommaren, grisarna får böka och korna har fri tillgång till foder. 

KRAV-märkt Reko-kyckling äter ekologiskt foder som till största del är odlat på gården där kycklingen föds upp och de är ute 2 timmar om dagen när vädret tillåter.

Läs mer om djur på KRAV-certifierade gårdar här.

Möt fler av våra Änglamarksbönder här.

Svensk Fågel

Svensk Fågel är en branschorganisation för svensk matfågelproduktion och uppfödning. Deras märkning den Gula Pippin garanterar en frisk fågel som vuxit upp under goda förhållanden i skydd av kvalitetsprogram. All kyckling som säljs på Coop är certifierad av Svensk Fågel (exklusive Reko som är KRAV-certifierad).

Läs mer om märkningen här.

Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat som fokuserar på hållbarhet, djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Naturbeteskött och den Bjärekyckling som Coop säljer är båda klimatcertifierade av Svenskt Sigill.

Läs mer om märkningen här.

Ursprungsmärkning

När det gäller Coops egna varumärken skriver vi ursprungsland på all köttråvara i produkter som innehåller mer än 10 % kött. Konsumenten ska kunna se var en köttingrediens kommer ifrån och vi ska alltid vara ärliga och transparenta med sådan information. Vi ställer även krav på soja som är en del av fodret. Läs mer om soja i foder.

Sverige är idag inte självförsörjande gällande kött. Detta innebär att vi behöver importera kött till Sverige för att möta efterfrågan. Vid import av kött och andra animaliska produkter ställer Coop djurvälfärdskrav som går utöver EU-lagstiftningen. Vi har endast ett fåtal leverantörer av importerat kött och dessa har vi ett väldigt nära och transparent samarbete med. Coops krav för djurvälfärd följs upp med revisioner på slakterier samt ute på gårdar. Vi kan därför känna oss trygga med att det kött som säljs i Coops butiker kommer från djur som fötts upp under goda förhållanden.

Vi får ofta frågan om hur vi kan sälja Halal-märkt från konsumenter som är oroliga att djuren ska ha slaktats utan bedövning. Coop har ett krav på att alla djur ska ha slaktats med bedövning, oavsett om det är Halal-märkt eller inte.

Endast ansvarfull antibiotikaanvändning hos Coops leverantörer

Coop har under många år jobbat för att minska onödig antibiotikaanvändning i köttproduktion. Hög användning av antibiotika leder till ökad antibiotikaresistens vilket kan få stora konsekvenser i sjukvården när de antibiotika som vi använder idag inte längre blir verksamma. Antibiotika ska endast användas för att behandla sjuka djur och då på individnivå. Leverantörer som inte kan visa en ansvarsfull antibiotikaanvändning väljs bort. För att säkerställa att dessa krav verkligen efterlevs så kontrollerar Coop produktionen i hela kedjan, ända ner på gårdsnivå. Det är ett omfattande och krävande arbete men alla i samhället måste dra sitt strå till stacken i denna viktiga globala fråga.

Bättre griskött

Coop prioriterar svensk griskött men för att kunna möta efterfrågan och vara konkurrenskraftiga säljer vi även produkter med kött av andra ursprung. För importerat griskött har Coop tagit fram kriterier som går utöver EU-lagstiftningen gällande:

  • Utrymme för grisarna
  • Suggans fixering ska begränsas till digivningsperioden
  • Användning av halm eller annan stimulerande sysselsättning
  • Låg antibiotikaanvändning (vilket leverantören ska kunna visa statistik över)
  • Begränsad svanskupering

Allt importerat färskt griskött som Coop säljer lever upp till ovanstående kriterier. Att detta efterlevs följs upp och dokumenteras. Vi eftersträvar även att all grisråvara i charkprodukter under Coops egna varumärken ska leva upp till dessa kriterier. För att konsumenterna ska ges möjlighet till medvetna val skriver vi en * efter ursprungslandet om grisköttet kommer från gårdar som är kontrollerade att de följer kriterierna för ”bättre griskött”.

Djurvälfärd fisk

Med ökad kunskap om fiskars mående och ny teknik som möjliggör att hänsyn tas till deras välfärd lyfts allt oftare frågan om djurvälfärd för fisk. Det finns forskning som visar på att fiskarnas sinnen är mer utvecklade än vi tidigare trott kring till exempel smärta och stress.

Olika fiskarter har olika behov och förutsättningarna och utmaningarna för fisk uppfödd i fångenskap och vilt levande fisk skiljer sig åt. För att få en ökad kunskap om fiskarnas välfärd har Coop kontakt med svenska forskare och experter samt en dialog med internationella djurvälfärdsorganisationer och vi samarbete med våra kolleger i de andra nordiska länderna.

Hållbar sojaproduktion

Coop arbetar för att sojaproduktionen ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Möt våra ekohjältar

Vi på Coop samarbetar med flera ekologiska gårdar. Det är dessa lantbrukare som gör det möjligt för oss att erbjuda ekologiska alternativ i våra butiker. Här kan du stifta närmare bekantskap med några av Sveriges ekohjältar.