Coops hållbarhetsdeklaration

Scanna streckkoden på den vara du ska köpa – och få fram varans hållbarhetsavtryck utifrån tio områden. Coops hållbarhetsdeklaration är första hjälpen för dig som vill äta mer hållbart.

För 75 år sedan bröt vi ny mark när vi införde innehållsdeklarationer på våra varor. Nu är vi först igen med något lika revolutionerande, Coops hållbarhetsdeklaration. Ungefär som en innehållsdeklaration visar vad en vara är gjord av, visar hållbarhetsdeklarationen upp en vara ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsdeklarationen bedömer hur mycket eller lite en vara påverkar klimat, miljö och samhälle utifrån tio olika områden. T.ex. risken för negativ påverkan på biologisk mångfald eller bristfälliga arbetsförhållanden vid produktionen. Information som många konsumenter vill ha men som är svår att hitta. Som en första hjälpen för dig som vill äta mer hållbart.

Ladda ned Coop-appen och scanna streckkoden direkt i butik eller hemma i kylskåpet så ser du varans hållbarhetsdeklaration.

Hållbarhetsdeklarationen baseras på branschsamarbetet Hållbar Livsmedelskedjas tio aspekter för hållbara produkter som i sin tur bygger på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Ladda ner Coop-appen med Hållbarhetsdeklarationen:

Så gör du

Genom att scanna en varas streckkod med vår app i mobilen får du fram hållbarhetsdeklarationen.

Bakgrunden

För 75 år sedan bröt vi ny mark när vi införde innehållsdeklarationer på våra varor.

Innehåll och bedömningar

Deklarationen bedömer hur mycket en vara påverkar klimat, miljö och samhälle.

Hållbarhet i inköp

Inte bara ett hjälpmedel för dig som kund, utan även ett verktyg för Coop att skapa ett hållbart sortiment.

Utveckling och framtid

Målet är att visa vägen på samma sätt som när Coop införde innehållsdeklarationer.

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om hållbarhetsdeklarationen.