Logga in för att se och använda dina poäng

Köp 100 Bin

3 000 poäng

Köp 100 Bin

Svenska Bin. Svenska Bin. Bi-Happy #bevarasurret. Bli en bi-ambassadör! Antalet bin minskar dramatiskt världen över. Utan bin skulle butikerna gapa tomma på frukter, bär och grönsaker. Som en del av att uppmärksamma binas viktiga roll för vår matproduktion i Sverige och världen har vi lanserat initiativet #bevarasurret. Genom att växla in sina medlemspoäng kan vi bidra till att sätta ut bikupor på en bivänlig plats på den ort där du bor. Ju fler som samlar, desto fler pollinerande bisamhällen och desto mer lokal honung. 100 bin motsvarar poäng till ett värde av 30 kr. Ett bisamhälle består av 60.000 bin.

Logga in och se om dina poäng räcker till.


Svenska Bin, en ideell förening som samlar de 13.000 biodlare som odlar bin både som yrke och hobby runt om i landet. En tredjedel av alla livsmedel på butikshyllorna är helt beroende av att humlor och bin finns till och gör sitt jobb, dvs pollinerar. De flitiga insekterna är hotade av ensidig odling, kemiska medel och kvalster såväl i Sverige som i övriga världen. I och med denna vara kan du bidra till att fler honungsbin i Sverige. Tack vare våra medlemmar har vi redan satt ut 17 stycken bikupor runt om i Sverige. Se vår bikupe-karta här
När du tar den här poängvaran överförs 30 kr till Svenska Bin. Du får ett bekräftelsemail på att ditt bidrag har skickats iväg.