Digital bouppteckning
Digital bouppteckning
När någon går bort lämnar den minnen från livet efter sig. Saker, ett hem eller pengar, är tillgångar som kan kännas obetydliga i en tid av sorg, men som ändå behöver tas hand om. Det första steget är en bouppteckning, en sammanställning av den bortgångnes alla tillgångar och skulder. Läs mer om bouppteckning på www.familjensjurist.se/vara-tjanster/bouppteckning.
103 900 poäng
Detta får du:
En värdekod som du kan använda som betalmedel för att upprätta en digital bouppteckning i vår onlinetjänst (värde 1 299 kr) på www.bouppteckna.se/kassan .
Giltighetstid:
Koden gäller i minst 6 månader från det att du har växlat in dina poäng.
Övriga villkor:
För att kunna skapa ett avtal behöver du ha BankID. Erbjudandet kan inte växlas mot kontanter eller kombineras med andra erbjudanden.