Som medlem är du med och äger Coop. Därför har du, och alla andra medlemmar, möjlighet att vara med och påverka både hur Coop är i dag och hur vi ska utvecklas framöver. Så var med och påverka, tillsammans gör vi Coop ännu bättre!

Coop finns på över 700 platser i landet och är Sveriges enda kooperativa matbutikskedja. Det betyder att du, tillsammans med 3,4 miljoner andra medlemmar, är med och äger Coop.

I dag finns det flera olika sätt för dig att vara med och påverka. Vi jobbar också för att framöver kunna erbjuda ännu fler sätt.