5 In 1 Marine

5 In 1 Marine

Duck. 41g.
Jfr-pris 608,54 kr/kg.

24:95 /st

Frätande
Frätande
Fara
Irriterar huden
Orsakar allvarlig ögonirritation
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
Använd skyddshandskar/ögonskydd.
Övrigt
EAN kod: 5000204726886

Andra tittade också på

Wc-Sticks Ocean
Alltid lågt pris

Wc-Sticks Ocean

Domestos 5 st. Jfr-pris 4,99 kr/st.

24:95 /st

Wc Fresh Discs Ocean

Wc Fresh Discs Ocean

Wc Duck 1 st. Jfr-pris 61,95 kr/st.

61:95 /st

Wc Fresh Disc Ocean Breeze

Wc Fresh Disc Ocean Breeze

Wc Duck 6 st. Jfr-pris 35,95 kr/st.

35:95 /st

Wc Active Marine

Wc Active Marine

Wc Duck 55 ml. Jfr-pris 326,36 kr/lit.

17:95 /st

Fresh Discs Lime Twin Refills

Fresh Discs Lime Twin Refills

Duck 12 st. Jfr-pris 5,16 kr/st.

61:95 /st

Wc Fresh Discs Flower

Wc Fresh Discs Flower

Wc Duck 6 st. Jfr-pris 5,99 kr/st.

35:95 /st

Wc Active Marine Refill 2-Pack

Wc Active Marine Refill 2-Pack

Wc Duck 110 ml. Jfr-pris 217,73 kr/lit.

23:95 /st

Aktive-Gel Marine
Svanenmärkt

Aktive-Gel Marine

Wc-Duck 750 ml. Jfr-pris 24,66 kr/lit.

18:50 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies