Wc Active Marine

Wc Active Marine

Wc Duck. 55ml.
Jfr-pris 326,36 kr/lit.

17:95 /st

Orsakar allvarliga ögonskador
Irriterar huden
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
Tvätta händerna grundligt efter användning.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Använd skyddshandskar/ögonskydd.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Övrigt
EAN kod: 5000204590401

Andra tittade också på

Wc Blått Duo-Pack
Alltid lågt pris

Wc Blått Duo-Pack

Wc Duck 80 g. Jfr-pris 293,75 kr/kg.

23:50 /st

5 In 1 Marine

5 In 1 Marine

Duck 41 g. Jfr-pris 608,54 kr/kg.

24:95 /st

Wc Active Marine Refill 2-Pack

Wc Active Marine Refill 2-Pack

Wc Duck 110 ml. Jfr-pris 217,73 kr/lit.

23:95 /st

Wc Fresh Disc Ocean Breeze

Wc Fresh Disc Ocean Breeze

Wc Duck 6 st. Jfr-pris 35,95 kr/st.

35:95 /st

Wc Fresh Discs Ocean

Wc Fresh Discs Ocean

Wc Duck 1 st. Jfr-pris 61,95 kr/st.

61:95 /st

Wc-Sticks Ocean
Alltid lågt pris

Wc-Sticks Ocean

Domestos 5 st. Jfr-pris 4,99 kr/st.

24:95 /st

Wc-Rent
Svanenmärkt

Wc-Rent

Änglamark 750 ml. Jfr-pris 27,33 kr/lit.

20:50 /st

Hällrengöring

Hällrengöring

Dr Beckmann 250 ml. Jfr-pris 114,00 kr/lit.

28:50 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies