Spolglans

Spolglans

Yes. 475ml.
Jfr-pris 0,21 kr/st.

33:95 /st

Utropstecken
Svanen
Utropstecken
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Innehållet/behållaren lämnas till närmaste återvinningsstation.
Undvik utsläpp till miljön.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Övrigt
EAN kod: 5413149957916

Andra tittade också på

Sköljglans

Sköljglans

Finish 500 ml. Jfr-pris 71,90 kr/lit.

35:95 /st

Diskmaskinssalt

Diskmaskinssalt

Broxomatic 15 hg. Jfr-pris 11,66 kr/kg.

17:50 /st

Rengöring För Diskmaskinen
Svanenmärkt

Rengöring För Diskmaskinen

Yes 2 st. Jfr-pris 26,48 kr/st.

52:95 /st

Diskmaskinsrengöring
Alltid lågt pris

Diskmaskinsrengöring

Finish 250 ml. Jfr-pris 114,00 kr/lit.

28:50 /st

Spolglans
Svanenmärkt

Spolglans

Änglamark 500 ml. Jfr-pris 73,90 kr/ .

36:95 /st

Odourstop Eliminate Diskmaskin

Odourstop Eliminate Diskmaskin

Finish 1 st. Jfr-pris 24,50 kr/st.

24:50 /st

Spolglans

Spolglans

Sun 5 dl. Jfr-pris 77,90 kr/lit.

38:95 /st

Hällrengöring

Hällrengöring

Dr Beckmann 250 ml. Jfr-pris 114,00 kr/lit.

28:50 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies