Spolglans

Spolglans

Yes. 475ml.
Jfr-pris 0,21 kr/st.

33:95 /st

Utropstecken
Svanen
Utropstecken
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Innehållet/behållaren lämnas till närmaste återvinningsstation.
Undvik utsläpp till miljön.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Övrigt
EAN kod: 5413149957916

Andra tittade också på

Sköljglans
Svanenmärkt

Sköljglans

Finish 500 ml. Jfr-pris 71,90 kr/lit.

35:95 /st

Diskmaskinssalt

Diskmaskinssalt

Broxomatic 15 hg. Jfr-pris 11,66 kr/kg.

17:50 /st

Diskmaskinsrengöring
Alltid lågt pris Svanenmärkt

Diskmaskinsrengöring

Finish 250 ml. Jfr-pris 114,00 kr/lit.

28:50 /st

Odourstop Eliminate Diskmaskin
Svanenmärkt

Odourstop Eliminate Diskmaskin

Finish 1 st. Jfr-pris 24,50 kr/st.

24:50 /st

Hällrengöring

Hällrengöring

Dr Beckmann 250 ml. Jfr-pris 126,00 kr/lit.

31:50 /st

All In 1 Maskindisk Gel
Svanenmärkt

All In 1 Maskindisk Gel

Finish 900 ml. Jfr-pris 94,38 kr/lit.

84:95 /st

Toalettrengöring Marine

Toalettrengöring Marine

Wc-Duck 750 ml. Jfr-pris 35,33 kr/lit.

26:50 /st

Spray Bathroom

Spray Bathroom

Ajax 750 ml. Jfr-pris 46,60 kr/lit.

34:95 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies