Yes Maskindiskmedel Platinum Original

Yes Maskindiskmedel Platinum Original

Yes. 95st.
Jfr-pris 1,67 kr/st.

159:- /st

Frätande
Svanen
Frätande
Fara
Orsakar allvarliga ögonskador.
Innehåller Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Silicate. Innehåller Proteas. Kan orsaka en allergisk reaktion.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Drick en liten mängd vatten för att späda ut. Använd ögonskydd.
Övrigt
EAN kod: 8001090549402

Andra tittade också på

Yes Maskindiskmedel Platinum Green
Svanenmärkt

Yes Maskindiskmedel Platinum Green

Yes 54 st. Jfr-pris 1,93 kr/st.

104:- /st

Yes Maskindiskmedel Original
Svanenmärkt

Yes Maskindiskmedel Original

Yes 120 st. Jfr-pris 1,36 kr/st.

163:- /st

Yes Diskmedel Platinum Original

Yes Diskmedel Platinum Original

Yes 480 ml. Jfr-pris 59,37 kr/lit.

28:50 /st

Disktabletter Platinum Green
Svanenmärkt

Disktabletter Platinum Green

Yes 38 st. Jfr-pris 2,24 kr/st.

84:95 /st

Aluminiumfolie 15 M

Aluminiumfolie 15 M

Coop 15 m. Jfr-pris 1,44 kr/m.

21:50 /st

Maskindiskmedel Original
Svanenmärkt

Maskindiskmedel Original

Yes 41 st. Jfr-pris 1,75 kr/st.

71:50 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies