Oxi Action Fläckborttagning

Oxi Action Fläckborttagning

Vanish. 550g.
Jfr-pris 99,91 kr/kg.

54:95 /st

Frätande
Utropstecken
Svanen
Frätande Utropstecken
Fara
Irriterar huden.
Innehåller: Natriumperkarbonat.
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Om du har känslig hud rekomenderar vi att du använder handskar
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvara förpackning i en torr och sval plats.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare.
Använd ögonskydd.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare.
Övrigt
EAN kod: 5701092111623

Andra tittade också på

Color Gold
Svanenmärkt

Color Gold

Vanish 470 g. Jfr-pris 116,92 kr/kg.

54:95 /st

Oxi Action Crystal White Fläckborttagning
Svanenmärkt

Oxi Action Crystal White Fläckborttagning

Vanish 550 g. Jfr-pris 99,91 kr/kg.

54:95 /st

Color Gold
Svanenmärkt

Color Gold

Vanish 940 g. Jfr-pris 105,32 kr/kg.

99:- /st

Bleksalt

Bleksalt

Änglamark 500 g. Jfr-pris 59,90 kr/kg.

29:95 /st

Oxi Action Fläckborttagare
Svanenmärkt

Oxi Action Fläckborttagare

Vanish 1100 g. Jfr-pris 85,46 kr/kg.

94:- /st

Förbehandlare Tvätt
Svanenmärkt

Förbehandlare Tvätt

Vanish 750 ml. Jfr-pris 75,93 kr/lit.

56:95 /st

Power Gel Gold Förbehandling
Svanenmärkt

Power Gel Gold Förbehandling

Vanish 200 ml. Jfr-pris 274,75 kr/lit.

54:95 /st

Fläcklösare

Fläcklösare

Via Tabort 275 ml. Jfr-pris 121,82 kr/lit.

33:50 /st

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies