Bee Urban

Bee Urban är ett smart sätt att bidra positivt till ett viktigt samhällsproblem, som samtidigt kan få ringar på vattnet genom att bidra till växande hållbarhetsengagemang hos företag och verksamheter.

Bee Urban Evolution Lab på Garnisonens tak är ett 800 kvadratmeter stort showroom för hållbar stadsutveckling. Bee Urban Evolution Lab har blivit utnämnt till Årets Guldrum 2018 av Stockholms arkitektförening. Här odlas grönsaker, frukt, bär och vackra blommor, samtidigt som den biologiska mångfalden främjas. Bee Urban erbjuder levande miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald, takjordbruk, och utbildningspaket inom ekosystemtjänster och urban hållbarhet Hit kan fastighetsägare, skolor och privatpersoner komma och lära sig mer och inspireras. Det är också en plats för mat- och kulturupplevelser, med fokus på hållbar matglädje.

Ett annat exempel är projektet Blommor för Bin som bidrar till ökad biologisk mångfald genom att plantera bifodergröda åt bin, humlor och andra insekter som sin tur bidrar till ökad pollinering. Antalet vilda bin minskar dramatiskt, bland annat som följd av att blommorna blivit färre i jordbrukslandskap. Bee Urban bidrar på ett antal sätt till att lyfta bifrågan och gör dessutom något konkret åt problemen.

Läs mer om Bee Urban på deras hemsida.