Hållbarhet i inköp

Hållbarhetsdeklarationen är inte bara ett hjälpmedel för dig som är kund till oss. Den är även ett viktigt verktyg för oss när vi arbetar för att skapa ett mer hållbart sortiment.

Viktigt inköpsverktyg

Hållbarhetsdeklarationen var inledningsvis tänkt som ett inköpsverktyg. Och även om den nu är tillgänglig för våra kunder och medlemmar, som hjälp när de handlar, fortsätter vårt arbete med att utveckla och implementera hållbarhetsdeklarationen som ett inköpsverktyg. För varor med hög påverkan kommer vi i första hand ha en dialog med våra leverantörer om hur avtrycket kan minska. Tillsammans med leverantörerna gör vi sedan förflyttningar mot en mer hållbar vara. Då kan vi göra skillnad tillsammans.

Styr alla våra inköp

Hållbarhetsdeklarationer finns på mer än 10 000 varor. Det är möjligt tack vare bra dialoger och samarbeten med våra leverantörer. För att vi successivt ska kunna förbättra varje kategoris hållbarhetsavtryck, har vi skapat ett styrsystem. Detta är kopplat till hållbarhetsdeklarationerna och ska användas vid inköpen av våra matvaror. Målet är att successivt få fram tillräckligt med information för att skapa hållbarhetsdeklarationer för alla våra livsmedel. Något som kommer att bli en naturlig del av vår inköpsprocess.

Ladda ner Coop-appen med Hållbarhetsdeklarationen: