Utveckling och framtid

År 1946 började vi på Coop att deklarera innehållet i våra varor. Initiativet spred sig till resten av branschen och idag är det en självklarhet att du som konsument kan se vad en matvara innehåller. Vi hoppas att våra hållbarhetsdeklarationer framöver ska visa vägen för livsmedelsbranschen på samma sätt.

Målet för hållbarhetsdeklarationen

Genom hållbarhetsdeklarationen vill vi skapa en grund som branschen kan enas kring, för att visa matvarors hållbarhetsavtryck. Hållbarhetsdeklarationen är nu den mest heltäckande hållbarhetsbedömningen av livsmedel i branschen idag. Arbetet ligger i framkant, vilket innebär att bedömningarna för många av områdena är grova och i nio av tio fall baseras på risken för negativ påverkan. Vi är fullt transparenta med hur vi gjort bedömningar och öppna för samarbete för att successivt kunna utveckla beräkningsmodell, metodik och de källor vi använder.

Då det med största sannolikhet finns saker som vi inte tänkt på, tar vi gärna emot hjälp av andra i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Regelverket för våra hållbarhetsdeklarationer finns här. Regelverket kommer att uppdateras regelbundet.

Viktigt att se helheten

Framöver vill vi utveckla ett gemensamt sätt att deklarera hållbarhet i livsmedelsbranschen och hoppas att våra deklarationer kan ligga till grund för det arbetet. För att bli mer hållbara i hela kedjan måste vi gemensamt se till helheten och hantera komplexiteten kring hur vi verkar.

Ladda ner Coop-appen med Hållbarhetsdeklarationen: