Konsumentföreningen Färingsö söker ny vd tillika butikschef i Stenhamrabutiken som vill anta utmaningen och bidra till vår strävan att vara det ledande detalhandelsföretaget i regionen.

Du kommer att leda ett offensivt team medarbetare där fokus ligger i att utveckla våra butiker och att ytterligare stärka vår lönsamhet. Du kommer att inneha två roller, dels som vd för föreningen, dels som butikschef i Stenhamra.
Du ser lönsamhet som en nyckelfaktor för utveckling och ditt synliga ledarskap är din naturliga ledarstil vilket ska genomsyra hela organisationen.
Vi tror att du har högskolebakgrund, en flerårig erfarenhet från detaljhandeln och identifierar dig som en affärsman ut i fingerspetsarna. Du brinner för att förverkliga visioner och mål, att se andra växa och att skapa ett lag som tar sig till de högt ställda målen.

Är du visionär? Ha du modern ledarstil? Förstår du detaljhandelns villkor?

Kravspecifikation

  • Dokumenterad detaljhandelsbakgrund - affärsmässighet - gedigen butikerfarenhet.
  • Målinriktad och tydlig ledare som vågar fatta beslut.
  • Erfarenhet av näringslivets villkor och kostnadsmedvetenhet.
  • Resultatinriktad och säljinriktad med kunden i fokus.
  • Ha ett gott självförtroende - stark och säker i sin roll.
  • Ska inge förtroende - en social person som man kan lita på - föreningens ansikte mot omvärlden.
  • Beslutsfattare - mod att fatta beslut och att ta ansvar för beslutet.
  • Strateg - en stark motor - ska se möjligheterna för utveckling och inspirera och engagera sina medarbetare.
  • God samarbetsförmåga.
  • Dokumenterat goda ledaregenskaper - teambyggare och erfarenhet som chef/ledare.