Coop agerar mot dåliga villkor för grisar

Coop agerar mot missförhållandet i hanteringen av grisar som avslöjades i djuralliansens rapport.

– Vi har tagit kontakt med våra leverantörer för att se att de lever upp till våra krav på djurhållning. Sverige har mycket stränga lagar när det gäller djurhållning och vi måste agera med kraft för att dessa höga krav efterlevs. Vi kommer att på olika sätt följa upp att det sker, säger Lena Malm, veterinär och chef för produktsäkerhet samt egenkontroll på Coop

Under hösten besökte Coop gårdar i Danmark för att på plats kontrollera hur grisarna där hanteras. I samband med den resan togs kontakt med de svenska leverantörerna av fläskkött för att göra samma typ av besök och undersökning här. Den här undersökningen är planerad att ske innan jul.

Coop vill ha garantier på bra djurhållning.
– Vi kräver att våra leverantörer ska kunna visa hur de kontrollerar djurhållningen på de gårdar som levererar köttet vi säljer. Vi kommer att följa upp att de verkligen lever upp till dessa krav, säger Lena Malm.

Produkter som säljs under Coops ekologiska varumärke Coop Änglamark är producerade under hårdare krav på flera områden än vad lagen föreskriver. Det gäller även djurhållning. Leverantörerna till Änglamark är även utsatta för fler och hårdare kontroller än normalt eftersom de är certifierade.

 

Frågor och svar om grisar och deras förhållanden
Varför slutar ni inte bara att sälja kött från de utpekade gårdarna?
– Vi har en dialog med våra leverantörer för att se hur det verkligen ser ut på de gårdar som levererar vårt fläskkött. Om det visar sig att några av våra leverantörer inte lever upp till de lagar som finns i Sverige kommer vi att agera mot detta.

Hur vet jag att skinkan som jag köper inte kommer från grisar som far illa?
– Vi ställer krav på att våra leverantörer ska kunna visa upp dokumentation som visar att det kött vi köper kommer från grisar som sköts på rätt sätt

Kan jag själv kontrollera varifrån fläsket kommer?
– Idag går det inte, men vi arbetar med att få våra leverantörer att presentera ett underlag som visar att köttet kommer från gårdar som lever upp till de regler som finns kring djurhållning.

Hur kontrollerar ni era leverantörer?
– Vi har idag ständig dialog med leverantörer där vi också kräver att få en insyn i att man följer dagens regler oavsett om det gäller djurhållning eller andra förhållanden.

Varför har ni inte bättre koll på era leverantörer?
– Vi har naturligtvis en bra kontroll redan tidigare, men självklart kan vi alltid förbättra oss. Man kan inte heller kontrollera allt i minsta detalj hos varje leverantör utan man måste kunna lita på att ingångna avtal efterlevs och att de stickprover man gör visar att systemen fungerar. Det finns också tillsynsmyndigheter som måste bli bättre på sitt jobb.

Borde ni inte själva ha kontrollerat att grisarna har det bra?
– Vi är mycket tyliga i våra avtal med leverantörerna att vi förutsätter att man uppfyller gällande lagstiftning. Vi kan göra stickprov och kontrollera att leverantörernas uppföljningssystem verkligen fungerar men vi kan inte agera myndighet och göra tillsynsmyndigheternas arbete. Vi kan av praktiska skäl inte besöka varje gård men vi kan sätta hårdare tryck på våra leverantörer.

Hur ska jag göra för att köpa en skinka som garanterat kommer från en glad gris?
– Du ska köpa Coop Änglamark, då får du en skinka där råvaran är KRAV-godkänd. KRAV ställer hårda krav på ekologi och djurhållning. Köttråvaran i Änglamarkprodukter är KRAV-godkänd. Vissa charkprodukter är inte KRAV-märkta men det beror på att de innehåller nitrit som vi anser är en nödvändig tillsats för att göra produkten säker. Köttet uppfyller dock alltid KRAV:s kriterier.

Vad gör ni nu?
– Vi följer upp att våra leverantörer verkligen lever upp till våra krav. Dessutom kommer vi att själva att besöka ett antal gårdar under december. Våra leverantörer måste också redovisa hur man följer upp djurskyddet på gårdarna som levererar grisar. Dels hur man kommer att jobba med detta i framtiden men också hur man följer upp situationen på de gårdar som blivit polisanmälda på grund av misstänkta missförhållanden.

Har vi för tama lagar när det gäller djurhållning?
– Sverige har mycket tuffa lagar när det gäller djurhållning. Hellre än att skärpa dagens lagstiftning gäller det att se till att den efterlevs. Visst kan vi bli bättre på några områden men själva grunden är att man ska leva upp till de regler som finns idag. Utvecklingen av frågan visar också att vi som ansvarstagande aktörer kan har möjlighet att på ett konkret sätt påverka våra leverantörers agerande.

Kan jag som konsument påverka att grisarna får det bättre?
– Du kan välja att köpa Coop Änglamark och andra Kravmärkta produkter och på så sätt öka marknaden för de grisuppfödare som lägger extra resurser på ekologi och god djurhållning.