Hållbarhet

2

Hållbarhet

Hållbarhet i alla led

För allas rätt att göra bra val till ett bra pris.

Hur vi producerar och konsumerar mat är en av våra viktigaste frågor idag. Vi jobbar varje dag för att tillsammans med våra experter välja ut de produkter som tar bästa hänsyn till hållbarhet i alla dimensioner – utan att priset springer iväg.

Maten vi äter står för 30 procent av klimatpåverkan enligt den senaste forskningen. Därför är hållbarhetsfrågan så viktig. Idag är utbudet av ekologiska varumärken och hållbara varor större än någonsin. Men det kan vara svårt att göra rätt val. Ska jag välja ägg från frigående höns inne eller ute? Är det viktigast med närodlade tomater eller att välja efter säsong? Ska fisken vara nätfångad eller linfångad? Är växtbaserat alltid bättre än animaliskt? Det är lätt att bli förvirrad.

För att det ska bli enkelt att välja och köpa hållbart i butiken finns Änglamark. Idag har Änglamark Sveriges största sortiment av KRAV- och miljömärkta produkter. Vår tanke är att det ska vara enklare att leva ett hållbart liv. Vi gör valen åt dig, och ser till att rätt produkter och leverantör väljs. Noga utvalt. Klokt bortvalt.

Egna märkningar

 

Eko & miljömärkt

EKO Miljömärkt

Coops egen märkning av ekologiska och miljömärkta alternativ. Syns på hyllorna i butikerna och på Coop Handla.

 

Treklövern

Treklövern

Coops egen märkning för ekologiska och miljömärkta alternativ i butik, recept och på kvittot.Ekologi

 

Ekologiskt jordbruk

EU Ekologisk

EU-ekologiskt är EU:s märkning för ekologiska livsmedel. Märkningen är en garanti för att varorna är producerade helt i linje med EU:s förordning för ekologisk produktion.

 

KRAV

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat och bygger på en ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV arbetar inom hela kedjan, från jord till bord.

 

Miljö

 

ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC Aquaculture Stewardship Council

ASC är en certifiering för ansvarsfullt odlade fisk- och skaldjursprodukter. Märkningen syftar till att säkerställa bland annat regelefterlevnad, bevarande av livsmiljöer, biologisk mångfald och vattenresurser, användning av foder med mera.

 

MSC – Marine Stewardship Council

MSC – Marine Stewardship Council

MSC arbetar för att säkra världens fisktillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. MSC-märket visar att fisken kommer från ett livskraftigt fiskbestånd och fångats med minimal inverkan på havsmiljön.

 

Bra Miljöval

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Kraven på produkterna är hårt ställda och skärps efter hand för att produkterna ska utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

  

Svanen

Svanen
Svanen är en officiell miljömärkning i Norden som tar hänsyn till produktens miljöbelastning under hela dess livscykel. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Krav ställs på produktens kvalitet och funktion.

 

Ecolabel

Ecolabel

Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning där blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall och för att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet.

 

FSC - Forest Stewardship Council

FSC - Forest Stewardship Council

FSC innehåller riktlinjer för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. FSC-märket används på produkter som innehåller trä från FSC-certifierat skogsbruk.

 

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell naturskyddsorganisation som arbetar för att bevara biologisk mångfald och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. De certifierar odlingar av bland annat kaffe, bananer, kakao och te.

 

UTZ Certified

UTZ Certified - Tea UTZ Certified - Kakao

UTZ Certified betyder att varan har producerats på ett hållbart sätt, framförallt i utvecklingsländer. Certifieringen ska stärka producenternas ställning på marknaden samtidigt som tillverkningen ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt. Märkningen är den största för kaffe, kakao och te i världen.Rättvis handel

 

Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Detta sker genom kriterier för social, miljömässig och ekonomisk utveckling.Hälsa

 

Nyckelhålet

Nyckelhålet

Nyckelhålet ska göra det enklare att välja hälsosamt. Jämfört med andra livsmedel av samma typ följer nyckelhålet ett eller flera av följande krav: mindre och nyttigare fett, mindre socker, mindre salt, mer kostfiber och fullkorn.

 

Ursprungsmärkning

 

Från Sverige

Från Sverige Från Sverige - Mjölk Från Sverige - Kött

Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel. Kraven för märkningen är enkel: all odling, uppfödning, förädling och packning ska ha skett i Sverige. I varor som innehåller animaliska råvaror ska det alltid vara 100 procent svenskt och i sammansatta produkter ska minst 75 procent vara av svenskt ursprung.

 

Handla Änglamark

Fyll din varukorg med Sveriges största KRAV- och miljömärkta sortiment