Övriga sparformer

Observera att dessa sparkonton inte längre finns i vårt produktutbud och går därför inte att ansöka om. Under dessa sidor finns enbart faktainformation om sparformerna.

Aktuella räntor

Fasträntekonto, 3 mån**  
Ränta 0,40 % 

Fasträntekonto, 6 mån ** 
Ränta 0,45 %

Fasträntekonto, 1 år ** 
Ränta 0,55 %

Fasträntekonto, 2 år**  
Ränta 0,65 %

Fasträntekonto, 3 år**  
Ränta 0,70 % 

Coop Fasträntekonto, rörlig ränta efter löptidens slut**  
Ränta 0,60 %

Coop Kapitalkonto 
Ränta 0,75 %

Coop Kapitalkonto med tillhörande anteckningsbok **
Ränta 0,00 %

5-årslån (1-år)** 
Ränta 0,60 %

Ansökan om sparformer som Fasträntekonto, 5-årslån och Coop Kapitalkonto med tillhörande anteckningsbok är inte längre möjlig.