En hållbar bank

MedMera Bank är ett dotterbolag till Kooperativa Förbundet ekonomisk förening (KF). Sedan grundandet 1899 har kooperationen haft en ledande position inom hållbarhet. Banken har som mål att arbeta långsiktigt utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Vi tar ansvar

Hållbarhet är en del av vår affärsidé och med ständiga små förbättringar gör vi skillnad tillsammans. Som en del av KF-koncernen och i nära samarbete med Coop tar vi som bank ansvar för framtiden genom att erbjuda finansiella produkter och tjänster som är hållbara.

Ansvarsfull kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning är central i vårt hållbarhetsarbete. Som bank är vi ansvarstagande både i relationen med våra kunder och utifrån ett samhällsperspektiv. En stor del av vår verksamhet handlar om att hantera kreditförfrågningar och sund kreditgivning är en av våra grundpelare. Vi ställer höga krav på våra kunder genom att bedöma kundens ekonomiska situation och noggrant kontrollera betalningsförmågan hos den som ansöker. Det gör vi såväl för kunden för att inte bidra till överskuldsättning, som för banken och samhället i stort. 

Ett lån är ett långsiktigt åtagande för kunden; ett lån på 500 000 kr kan ha en löptid på 2–15 år. Det är också en anledning till att vi som bank har en sund låneverksamhet som hjälper våra kunder att inte hamna i betalningssvårigheter relaterat till skuldsättning.

För oss innebär ansvarfull kreditgivning också att vi är tydliga med villkor, information om våra produkter och delar med oss av vår kunskap. Samt att vi bedriver försäljning och marknadsföring på ett ansvarsfullt och måttfullt sätt som inte är påträngande för konsumenten. Våra kunder ska känna sig trygga med både produkt och villkor som gäller inför ett beslut som påverkar privatekonomin. Det ska vara enkelt för kunden att förstå vad krediten kostar.

Vi hjälper våra kunder med individuella lösningar vid betalningssvårigheter

Kunder som hamnar i betalningssvårigheter försöker vi kontakta så tidigt som möjligt för att minska risken att kunden hamnar i ekonomiska svårigheter relaterat till skuldsättning. Vår kreditavdelning har mycket god kompetens att hjälpa kunder som har svårt att betala och försöker hitta en individuell lösning och betalningsplan som fungerar för den enskilda kunden.

Digital bank

För en långsiktigt hållbar framtid lägger vi även stor vikt på säkra system och noggranna processer. Som en mindre, digital bank har vi effektiva beslutsprocesser och gör ständiga förbättringar med att utveckla digitala lösningar utifrån våra kunders behov. Med våra digitala tjänster gör vi det enkelt för våra kunder att både ansöka om våra produkter och utföra sina bankärenden när som helst. Våra spara- och låneprodukter och flera av tjänsterna finns tillgängliga för våra kunder i kundportalen.