Synpunkter och kundklagomål

Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med våra tjänster och produkter. Om det är något som fungerar mindre bra, behöver vi får reda på det så att vi kan rätta till problemet. Vi uppskattar därför att du kontaktar oss om du är missnöjd eller har synpunkter som du vill framföra.

Kontakta Coop Kundservice

För att framföra en synpunkt eller ett klagomål skriver eller ringer du till Coop Kundservice, samtliga kontaktuppgifter hittar du på Kundservice.

Coop Mastercard

Om du inte är nöjd med det beslut du fått från Coop Kundservice angående synpunkter eller klagomål på följande produkter:

  • Coop MasterCard Mer
  • Coop Mastercard Betala Efter
  • Coop MasterCard Betala Efter (fd Visa)

skriver du till EnterCard på adressen nedan och märker kuvertet med ”Klagomål”:

EnterCard
105 34 Stockholm

Coop Matkonto

Om du inte är nöjd med det beslut du fått från Coop Kundservice angående synpunkter eller klagomål på betalkortet Coop Matkonto skickar du ett e-post på adressen complaint@payex.com eller skriver till PayEx Sverige AB på adressen nedan.

PayEx Sverige AB
Klagomålsansvarig
S:t Hansplan 1
621 88 Visby

Coop Sparkonto eller Coop Privatlån

Om du inte är nöjd med det beslut du fått från Coop Kundservice angående synpunkter eller klagomål på produkterna Coop Sparkonto eller Coop Privatlån har du möjlighet att vända dig till Bankens klagomålsansvarig:

MedMera Bank AB
Att: Klagomålsansvarig
171 88 Solna

Förmedling av bolån

Om du inte är nöjd med det beslut du fått från Coop Kundservice angående synpunkter eller klagomål gällande Bankens förmedling av bolån till Landshypotek Bank har du möjlighet att vända dig till Bankens klagomålsansvarig:

MedMera Bank AB
Att: Klagomålsansvarig
171 88 Solna

Om du inte är nöjd med bankens beslut

Om du inte är nöjd med bankens beslut hänvisar vi till allmän domstol eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där du kan få ditt ärende prövat på nytt. En anmälan till ARN måste vara skriftlig och det finns bland annat vissa värde- och tidsgränser för att ARN ska pröva ärendet. Du kan läsa mer om detta på www.arn.se eller kontakta ARN:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Tel: 08-508 860 00

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom det finansiella området. Du kan läsa mer om detta på konsumenternas.se eller kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Tel: 0200-22 58 00