Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna gällande ägarombudsvalet 2020.

 • Vad är ett ägarombud?

  Ett ägarombud är länken mellan medlemmarna, butiken och förening. Ägarombudet är valt av medlemmarna att vara deras språkrör och ombud. Rollen ställer krav och innebär att ägarombudet ska ha en god kontakt med medlemmarna, butik och förening och en vilja att engagera sig för att butiken och föreningen ska bli ännu bättre. Ägarombudets huvuduppgift är att företräda medlemmarna, informera om medlemskapet och sprida kunskap inom hållbar konsumtion.

  Ägarombudet är också representant för medlemmarna på föreningsstämman som är föreningens högst beslutande organ.

 • Vem kan kandidera till ägarombud?

  Vi söker dig som:

  • är medlem och minst 18 år
  • regelbundet handlar i din Coop-butik
  • är villig att lägga 30–50 timmar per år på uppdraget
  • gillar kooperation och förstår hur klokt det är att arbeta tillsammans
  • står bakom vår värdegrund
  • vill träffa andra medlemmar i din butik 
  • är intresserad av mat, hållbarhet och hälsa

  Läs mer (pdf)

 • För hur lång tid väljs ett ägarombud?

  Mandatperioden för ett ägarombud kan skilja sig åt mellan olika föreningar, vanligtvis är den på två år men vissa föreningar har ett år.  

 • Hur många ägarombud ska väljas till varje butik?

  Detta varierar mellan de olika föreningarna. Vanligtvis väljs ett ägarombud per butik och 1-2 ersättare.

 • Under vilken period pågår kandideringen?

  Kandideringen pågår 16 september till 31 oktober 2019.

 • När sker valet av ägarombud?

  20 januari - 2 februari (gäller ej för Coop Värmland som har sin valperiod 14 mars - 22 mars).

 • Vem får rösta i valet?

  Alla som är medlemmar i den aktuella föreningen får rösta i valet. Om du har extrakort som är knutet till någon annans medlemskap kan du inte rösta.

 • Hur röstar jag i valet?

  När det är val (20 januari till 2 februari 2020) så kan du rösta via medlemspunkten i din butik (då endast på de kandidater som är kopplade till den specifika butiken) eller via webben på www.coop.se/val. Du röstar genom att verifiera dig med ditt medlems-ID + personnummer eller med Bank-ID.

 • Vad händer när jag skickat in min kandidering?

  Efter att du skickat in din kandidering kommer valberedningen kontakta dig för en intervju.

 • Vad är en valberedning?

  Valberedningen består av förtroendevalda personer som har till uppgift att kontakta och intervjua alla ägarombudskandidater. Valberedningen lägger sedan ett förslag på vilka kandidater som de anser är mest lämpade för uppdraget.

 • Vad är valberedningens förslag?

  Valberedningen består av förtroendevalda personer som har till uppgift att kontakta och intervjua alla ägarombudskandidater. Valberedningen lägger sedan ett förslag på vilka kandidater som de anser är mest lämpade för uppdraget.

 • Kan jag kandidera åt någon annan?

  Nej, du kan inte kandidera åt någon annan men du kan tipsa dem att gå in och kandidera själva.

 • Varför kan jag inte kandidera?

  1. Du är inte medlem.
  2. Du har ett extrakort. Du kan inte kandidera om ditt kort är ett extrakort som är knutet till någon annans medlemskap.
  3. Du har skrivit fel ID-nummer och/eller personnummer.
  4. Du blev medlem efter 26 augusti 2019 och inte hunnit registreras i kandideringsverktyget. Kontakta medlemsservice på 0771-171717, knappval 2+2så hjälper de dig.
  5. Du är medlem i en förening som inte har ägarombud.

  Fungerar det ändå inte? Kontakta medlemsservice på 0771-171717, knappval 2+2

 • Hur mycket tid tar uppdraget?

  Vi räknar med att uppdraget tar mellan 30-50 timmar på år.

 • Jag är medlem i en förening som inte har ägarombud

  Du kan läsa mer om hur det fungerar i just din förening här >

 • Kan jag ta tillbaka min kandidering om jag ångrar mig?

  Ja, kontakta din förening så hjälper de dig.

 • Vad får jag för ersättning för att vara ägarombud?

  Det skiljer sig mellan olika föreningarna. För mer info kontakta din konsumentförening. 

 • Vad händer efter valet?

  Rösterna räknas när valet är slutfört och valresultatet publiceras på www.coop.se/val.

 • Hur blir jag medlem?

  Bli medlem här på coop.se eller säg till i kassan i en Coop-butik. Insatsen är 100 kronor som du får tillbaka om du någon gång vill lämna din förening. 

 • Har du frågor om medlemskapet?

  Kontakta medlemsservice 0771-171717, val 2+2

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies