Hur mycket slänger du?

Vi slänger i snitt 28 kilo mat per person om året. Hur mycket slänger du?

I genomsnitt slänger vi i Sverige 28 kg fullt ätbar mat per person om året. För en familj med två barn innebär det att minst 3.000-6.000 kronor per år åker rakt ner i sophinken. Och ännu värre: Den miljöpåverkan som maten ger upphov till sker helt i onödan eftersom den ändå bara slängs.

Livsmedelshanteringen står för 20-25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan. Produktionen av den mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid. Det är lika stora utsläpp som för Sveriges totala elproduktion.

Trots att siffrorna visar att vi slänger massor med mat visar undersökningar att de flesta tror att de inte slänger någon mat alls.

Gör Livsmedelsverkets test och se hur mycket mat du slänger. Till testet >>>

Vill du fördjupa dig ännu mer? Här hittar du Livsmedelsverkets information om matsvinn.
Livsmedelsverkets rapporter om matsvinn läser du här

 

Källor: Konsumentföreningen, Svensk Energi och Naturvårdsverket