För vår egen verksamhet ligger fokus på att minska vår klimatpåverkan och matsvinnet i våra butiker. Vi arbetar med att begränsa utsläppen från godstransporter, driften av kyl- och frysanläggningar och energiförbrukningen. I dagsläget drivs alla våra egna butiker med förnyelsebar el, vilket har minskat utsläppen av växthusgaser med 95 procent. För att minska matsvinnet har flera butiker börjat göra färdigrätter av mat med kort bäst-före-datum och vi har också inlett ett samarbete i Göteborg med Allwin.