Vem kontrollerar produktionen?

Inom EU finns minimiregler för vad som är ekologisk produktion. De baseras på grundläggande ekologiska kriterier som utvecklats av IFOAM, den globala paraplyorganisationen för ekologisk certifiering.

För att få marknadsföra livsmedel som ekologiskt producerade krävs att produktionen är kontrollerad och godkänd av ett kontrollorgan. I Sverige finns för närvarande fyra godkända kontrollorgan, Aranea Certifiering AB (ett dotterbolag till KRAV), HS Certifiering AB, SMAK AB och Valiguard AB. Aranea Certifiering är ett certifieringsbolag som utför den fysiska kontrollen och certifieringen.

I Sverige är det Jordbruksverket och Livsmedelsverket som ansvarar för att EUs regler följs genom Swedac (nationellt ackrediteringsorgan). Coop ställer dessutom krav på att produkter som ska säljas i våra butiker som importeras till EU följer IFOAMs grundläggande kriterier och kontroll för ekologiska livsmedel. EUs ekologiska märke är obligatoriskt för alla ekologiska produkter från och med 1/1 2009. KRAV har ännu hårdare regler på framförallt djurhållningen.

Jordbruksverkets ansvarsområde är odlingen.
Livsmedelsverket övervakar förädlingen.
Konsumentverket har tillsynsansvar för marknadsföring av ekologiska varor.