Varför vi säljer ekologiskt

Svaret är enkelt - lammen går ute, grisarna får böka och hönorna slipper sitta i bur. Konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel får inte användas.

Sammanfattar man vad ekologiska lantbruk är så handlar det om att tillvarata naturens egna processer istället för att använda sig av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Människan är en del av naturen och hon måste samarbeta med den på dess egna villkor för att kunna utveckla ett jordbruk som är uthålligt på lång sikt.

Att köttet är KRAV-märkt innebär att djuren får ekologiskt foder. Djuren får också större utlopp för sitt naturliga beteende.

På Coop togs beslutet att införa ekologiska varor i sortimentet redan 1985 och det har vi fortsatt med sedan dess.