All ekologisk odling ska utgå från naturliga processer där kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte får användas. Nedan får du exempel på hur ekologisk odling av rotfrukter, grönsaker och frukt går till.

Potatis

En ekologisk potatis odlas utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, vilket minimerar spridningen av bekämpningsmedel till grundvatten och dricksvatten. Djur, fåglar och insekter får en livsmiljö som gynnar dem på den ekologiska potatisåkern.

Ekologisk odling lämpar sig för speciella potatissorter som tagits fram med hjälp av modern forskning. Därför är chansen stor att du träffar på många nya goda sorter när du väljer ekologisk potatis.

Grönsaker

Ekologiska grönsaker odlas alltid i naturlig jord eller i blandningar av torv och kompost. Den extra näring som tillförs är i form av naturgödsel. Ekologiska grönsaker odlas utan kemiska bekämpningsmedel.

Frukt

Att odla ekologisk frukt kräver både kunskap och engagemang hos odlaren. En viktig del av fruktodlarens strategi är att välja sorter som är motståndskraftiga mot angrepp från skadeinsekter. 

Mjöl och bröd

För att odla ekologisk säd till mjöl och bröd utan kemisk bekämpning och konstgödsel förlitar sig den ekologiska bonden på gammal odlingskunskap såsom växelbruk och närande grödor. Det leder till att insekter och fåglar i jordbrukslandskapet får en miljö som gynnar dem.