Lägger plattor

Lägga plattor och marksten

Här hittar du information, tips och goda råd som kan vara bra att veta när du ska lägga plattor och marksten i din trädgård.

Detta behöver du:

  • Fiberduk
  • Banor (Raka träreglar 40 × 40 mm eller järnrör 32 mm Ø. Längd: 2–3 m.)
  • Snöre
  • Spännpinnar
  • Tumstock
  • Vattenpass
  • Spade
  • Plankratta
  • Riktskiva eller bräda, för avdrag av sandbädden
  • Läggningshandtag för plattor (Underlättar läggningsarbetet betydligt.)


1. Gräv ur den tänkta plattytan 20–25 cm. Ett ungefärligt djup för gång- och sittytor. Gräv ytan något större än den egentliga plattläggningen, 10 cm runt om.

2. Den utgrävda ytans botten ska vara jämn innan en fiberduk läggs ut för att täcka hela bottenytan. Fiberduken kommer att förhindra tjälskjutning av jordmassorna så att de inte blandar sig med gruslagret. Den förhindrar också maskrosor, tistlar och andra ogräs med långa rötter att tränga upp genom plattytan.

Nu ska bärlagret läggas ut, 10–15 cm. Komprimera antingen med vibroplatta eller genom att vattna ner. Jämna ytan så att den följer den tänkta plattytans profil, spänn snöre och kontrollmät. Kvar upp till färdig plattyta ska nu vara 4 cm för avdragssand/sättsand plus plattans tjocklek. Bärlagret kan lämpligen bestå av 0–18 mm samkross.

3. Nu kan avdragssanden, 0–4 mm samkross, läggas över ytan. Lagret bör inte vara mer än 4 cm djupt för att inte bli elastiskt. Lagret komprimeras som tidigare. I detta läggs nu de banor av rör eller trälister som invägda ska hamna i nivå med plattornas undersidor. Banorna vägs av så att de sinsemellan ligger på rätt nivå och parallellt med varandra. Avdragsskivan ska då axla bägge samtidigt. Spännsnöret underlättar invägningen av banorna.

Ytan ska ha ett visst fall för att leda bort regnvatten, 1–2 cm är normalt fall per meter, speciellt nära huskroppar så att vattnet leds från huset. Jämna avdragssanden mellan banorna, där ska nu vara ett visst överflöd som sedan dras av mellan banorna med avdragsskivan. Skivan trycks mot banorna samtidigt som du för den emot dig och i och med det får en färdig bädd att lägga plattorna på.

4. Banorna tas ur bädden och återfylls försiktigt varefter plattläggningen framskrider. Plattorna ska för att ligga rätt ha en fog på 3 mm. Fogen är ytans elastiska del och är speciellt viktig vid ytor som kommer att utsättas för tyngre belastning till exempel garageuppfarter och andra körytor.

5. Det avslutande arbetet består i att noga se till att fogen blir fylld! Fogsanden bör lämpligen bestå av 0 – 4 mm sand, som borstas och vattnas ner i fler omgångar.

 

Ytterkant – ytans akilleshäl

En svaghet som de flesta läggningar har är själva låsningen av ytan. Med låsning menas i dessa fall den ram som håller ytan på plats där svängande bilar vrider stenarna från varandra.

Lösningen kan vara:
Kantstöd som sätts i jordfuktad betong (en del cement och tre delar grus) som blandas utan vatten och eftervattnas försiktigt när allt är färdigt.

Dold betongkant (jordfuktad betong) under markstenen. Genom denna kant kan svårligen rotogräsen tränga in mellan plattorna och underifrån är de stoppade av geotextil.

Nu bygger vi om

Logga in på figuren uppe till höger för att komma till Mitt Coop och se din personliga information.

Vad mer är nytt?

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!