Säkerhetsdatablad

Här kan du söka efter säkerhetsdatablad/varuinformationsblad på Coops egna varumärken.

Säkerhetsdatabladet/varuinformationsbladet innehåller information till användaren om hur man säkert och miljöanpassat använder produkten.

Här finns också ett faktablad där du kan se vilka ingredienser som ingår i tvätt och rengöringsmedel. Vill du läsa mer om namn på de ingredienser som ingår finner du det på EU’s hemsida

Önskas säkerhetsdatablad/varuinformationsblad och faktablad för andra varumärken hänvisas till den leverantör eller producent som finns angiven på förpackningen.

Om du inte kan hitta det säkerhetsdatablad/varuinformationsblad eller faktablad som du söker är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-17 17 17 eller på www.coop.se