Smartare mat – Örebro kommun

Kostcheferna i grundskolan i Örebro kommun har skapat en plattform ”Smartare mat” i syfte att minska matsvinnet.

Med "Smartare mat" som ett samlat begrepp och ledstjärna har Kostchefer Örebro kommun utmärkt sig för sitt engagemang. De har tagit många och stora kliv framåt och visat på flera goda resultat när det gäller matsvinnet.

Bland annat har man fler tillagningskök som lagar mat på plats, ökad andel ekologiska inköp och man har tagit fram en gemensam mätmodell för matsvinn, som idag kommuniceras till alla kök och serveringar i kommunen. De har minskat mängden kött på sina matmenyer och ökat de vegetariska inslagen. De har tagit fram en gemensam plattform för kommunikation – "Smartare mat" med bland annat en hemsida och ett välgjort e – magasin.

"Smartare mat" i Örebro kommun har en engagerad måltidspersonal och en stor mängd stolta kockar som gärna tar plats och vill synas. Verksamheten präglas av hög kvalité, stor kunskap om mat och miljö och framför nya idéer för ännu fler förbättringar av konceptet.  Deras ambition är att matsvinnet ska minska till hälften i de kommunala köken.

Då det går åt mycket energi för att producera, transportera, lagerhålla och tillaga mat, är det viktigt att den mat som lagas äts upp. Detta ska ske genom att införa smakportioner, erbjuda en trevlig miljö i matsalen och förbättra kösystemet. Att väga upp och visa på hur mycket mat som slängs varje dag är ett annat sätt att uppmuntra till att slänga mindre.

Initiativet har en stark samhällspåverkan, bland annat genom att ge ungdomar insikt om hur de själva aktivt kan påverka klimat och miljö genom sitt sätt att hantera sin mat. Länssamarbeten är på gång liksom initiativ för energieffektivare kök. Om detta projekt kan inspirera andra kommuner när det kommer till att minska matsvinnet, finns stora vinster att hämta hem för framtiden.

Kostcheferna i Örebro har genom sitt arbete visat att det finns stora vinster när det gäller resurshållning inom den offentliga sektorn.


Dela på Facebook

Övriga finalister:

  • Nina Forsberg, Maria Andersson och Björn Almér startade Barista Fair Trade Coffee, Skandinaviens första etiska coffeshop.
    Läs mer om Barista

  • Har skapat produkten Beat och en strategi för god miljö, hälsa och för att trygga maten till en växande befolkning.
    Läs mer om Anna-Kajsa Lidell

  • Way Out West präglas av ett resurssnålt tänk när det gäller allt från avfallshantering och resursförbrukning till resor, boende och ekologiskt mat.
    Läs mer om Way Out West