Hållbarhet

Coop har till fördel för alla konsumenter och medlemmar tagit samhällsansvar sedan kooperationen grundades 1895. Hållbarhet är en del av vårt DNA och vår affär. Coops hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi och målsättningar styr insatserna.

Vi ska vara det företag som sätter agendan på dagligvarumarknaden, som är den goda kraften. Det inkluderar till exempel vårt aktiva arbete med hållbar utveckling, som är en del av vårt DNA. Vi följer FN:s företagsinitiativ Global Compact och GRI tillsammans med vår egen ambition att kombinera affärs-,medlems- och samhällsnytta i allt vi gör.

Coop har en lång tradition av samhällsansvar i samverkan med medlemmarna. Utöver kunder/medlemmar är Coops viktigaste intressenter medarbetare, ägare/konsumentföreningar, leverantörer, intresseorganisationer och myndigheter. En öppen och tät dialog med dessa är av största vikt. 

Hållbarhetsrapport

Coop Sveriges hållbarhetsrapport är koncernens årliga rapportering av hur ansvar för etik, miljö och sociala frågor omsätts i affärsverksamheten. Denna hållbarhetsrapport avser kalenderåret 2016 och är Coop Sveriges egna hållbarhetsrapport. För att presentera Coops hållbarhetsprestanda på ett rimligt och tillförlitligt sätt utgår Coop från Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies