Är du vårt nästa ägarombud?

Coop ägs av oss medlemmar och nu är det dags att kandidera till ägarombud, det vill säga länken mellan medlemmarna, din konsumentförening och Coop.

Ägarombudens uppgift är att representera medlemmarna i sin förening. Ägarombud finns i de största konsumentföreningarna och röstas fram av medlemmarna vartannat år.

Att vara ägarombud är ett spännande och roligt uppdrag som ger dig en unik möjlighet att vara med och föra Coop och kooperationen framåt. Du får en fördjupad kunskap i konsument- och hållbarhetsfrågor och möjlighet att nätverka med erfarna och kunniga människor. Du är även med och fattar viktiga beslut i din förening.

Du äger.

Vi är medlemsägda sedan 1899 och kom till som en reaktion mot matfusk och orimliga priser. Många gillade det vi gjorde och många har anslutit sig genom åren. Att vara medlem i Coop innebär att vara delägare på riktigt, inte bara ett medlemskap i en kundklubb.
Idag är vi Sveriges största konsumentkooperation med 3,9 miljoner medlemmar i 27 föreningar, cirka 800 butiker och 20 000 medarbetare och förtroendevalda.
Vi är Coop.

Coops löfte, vision och värderingar.

Vi ska ge varje medlem mer. Vi ska skapa ekonomisk nytta och möjlighet för våra medlemmar att bidra till hållbar utveckling. Vi ska bli Sveriges viktigaste konsumentkraft och vara den goda kraften i mat-Sverige.

Så här kandiderar du:

För att kunna väljas till ägarombud i valet behöver du visa ditt intresse och engagemang genom att kandidera. Efter det kommer valberedarna att kontakta dig för en intervju. 

Besvara alla frågor. Beskriv varför du vill bli ägarombud och varför andra medlemmar ska rösta på dig. Glöm inte att ladda upp en bild på dig själv. Skicka in din kandidering. Vänta sedan på att valberedningen kontaktar dig, vilket sker inom några veckor.

Kandidera senast den 31 oktober 2023

Kandidera här