MedMera Bank

MedMera Bank är ett helägt dotterbolag till KF. Sedan 2007 bedriver MedMera Bank bankverksamhet under Finansinspektionens tillsyn.

MedMera Banks uppdrag är att leverera medlemsnytta till kunderna och affärsnytta till Coop-butikerna och därigenom skapa lönsamhet som säkrar bankens framtid. Detta uppfyller MedMera Bank genom att erbjuda konsumentkooperationens 3,4 miljoner medlemmar ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Förutom Coop Betalkort som bland annat består av MasterCard-kort som kan användas i hela välden erbjuder banken kontoprodukter, privatlån och inköpskort för juridiska personer.

Banken ansvarar för all kortinlösen inom konsumentkooperationen och för vissa anslutna partners. MedMera Bank har idag ca 50 anställda, men samarbetar tätt med den övriga koncernen.

Vd för MedMera Bank är Manfred Krieger.

Kapitaltäckning

Informationen om MedMera Bank AB:s kapitaltäckning avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12). Information som skall lämnas årligen, lämnas från och med 2017-12-31 i sin helhet i MedMera Banks årsredovisning.

För bolaget gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Bolaget har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att bolagets kapital även täcker eventuella andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet.

MedMera Banks årsredovisning 2017 (pdf)

MedMera Banks styrelse (pdf)

Med Mera Banks organisationsschema (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks delårsredovisning 2017 (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks årsredovisning 2016 (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks delårsredovisning 2016 (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks årsredovisning 2015 (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks delårsredovisning 2015 (pdf)

Här kan du läsa MedMera Banks årsredovisning 2014 (pdf)

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2016 (pdf) 

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2015 (pdf)

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2014 (pdf)

Ersättningar i MedMera Bank AB 2016 (pdf)

Ersättningar i MedMera Bank AB 2015 (pdf)

Ersättningar i MedMera Bank AB 2014 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q3 2017 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q2 2017 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q1 2017 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q3 2016 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q2 2016 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q1 2016 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q4 2015 (pdf)

MedMera Bank AB:s kapitaltäckning och likviditet Q3 2015  (pdf)