Folkparken Södertälje

KF Fastigheter

KF Fastigheter utvecklar, förädlar och avyttrar fastigheter och skapar därmed värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort. Fastighetsportföljen består primärt av butiksfastigheter samt större utvecklingsfastigheter/markinnehav. KF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till KF.

Värdet på fastighetsportföljen uppgår till drygt 2 miljarder.
VD för KF Fastigheter är Helena Liljedahl.

Förvaltning och Uthyrning

Våra fastigheter förvaltas av Newsec.
Kontaktperson Förvaltning/Uthyrning: Marcus Rosengren, 0708-45 51 84, marcus.rosengren@newsec.se

Kontaktuppgifter

VD: Helena Liljedahl, helena.liljedahl@kf.se, 010-743 44 65
Ledningsstöd: Cecilia Glans, cecilia.glans@kf.se, 010-743 20 36
Tf CFO: Jan Koskela, jan.koskela@kf.se, 070-340 30 99
Chef Asset Management: Per Blom, per.blom@kf.se, 010-743 44 48

Styrelse

Tommy Ohlström, Ordförande

Anders Dahlquist-Sjöberg, Ledamot

Manfred Krieger, Ledamot

Thomas Svensson, Ledamot

Rolf Andersson, Arbetstagarrepresentant

 


Relaterat innehåll

Visa fler
Logga in
Logga in

Logga in och samla dina butiker här
Då har du öppettider, reklamblad och annat viktigt alltid nära till hands.

Logga in


Logga in så kommer du åt dina listor i appen när du ska handla och delar dem automatiskt med alla i ditt hushåll. Smart!