Om KLF


Kooperativa Ledares Förbund är en fackligt fristående organisation för ledare inom den svenska kooperationen. Förbundet bildades år 1913.

KLF är en organisation som bygger nätverk för kooperativa ledare över hela landet. Vi är därmed den enda organisation där man faktiskt kan träffas över kedjegränserna och vi bevarar därmed såväl traditionen som utvecklingen av det kooperativa ledarskapet.

KLF har medlemmar anslutna från bland annat KF, HSB, Fonus, Folksam etc.

KLF är viktigt för både aktiva och seniorer. Ledarträffarna har under åren varit en betydelsefull träffpunkt och inspiration i det vardagliga ledarskapet.

Som medlem i KLF får du möjligheten till att kunna delta i:

  • Stipendieresor
  • Medlemsträffar
  • Ledarträffar
  • Studiebesök
Förbundets ändamål är:
  • att upprätthålla och vidareutveckla en organisation för anställda i ledande ansvarsbefattningar inom konsumentkooperativa organisationer,
  • att utveckla förståelsen för det konsumentkooperativa ledarskapets krav,
  • att främja den konsumentkooperativa rörelsens utveckling samt
  • att verka i en anda av kollegial gemenskap mellan alla medlemmar


 

KLFs verksamhet

Nätverk, kunskap och upplevelser

Förbundet anslår medel för träffar med yrkesaktiva.

Seniorverksamhet

KLF har en aktiv seniorverksamhet. I samarbete med Folksam erbjuds bland annat KLFs seniorer möjlighet att teckna försäkring. (Läs mer)

Minnesfonden och Albin Johansson-fonden

för kondoleanser och uppvaktningar. (Läs mer)

Kongresser & Ordförandekonferenser

Förbundsstyrelsen utvecklar och utökar kontakterna med kretsar/klubbar.
Ordförandekonferenser och förbundskongresser läggs ute i kretsarna/klubbarna.

Framtidsplanering

I ett utökat samarbete och i ett samspel mellan KLF och representanter för KF, kretsar/klubbar och föreningar, föra konkreta diskussioner om gemensamma framtidsfrågor.

 


KLFs Förbundsstyrelse


Ordförande Bo Kjellberg StockholmStyrelseledamöter Christina Möller Stockholm
Britt-Marie Södarv Borlänge
Torgny Uhlin Örebro
Bo Andersson Gävle
Hans Marmgren OnsalaErsättare Arne Tyllman StockholmHedersledamot Yngve Edvardsson SaltsjöbadenRevisor Christer Rörvall Enskede
Gunnar Askåker ÄlvsjöErsättare revisor Rolf Jerling Stockholm
Håkan Öhrn SaltsjöbadenValberedning Ewa Ovik (sammankallande) Stockholm
Håkan Hansson Malmö
Kenneth Östlin Borlänge


 

Tranbodarna -  yvonne.johansson@tranbodarna.se 

Relaterat innehåll