Göta, Konsumentföreningen

Vår förening omfattar i princip Småland och Öland och ägs av drygt 218 000 medlemmar. Här driver vi 49 butiker i 24 kommuner.

Om föreningen

Pressmeddelande